Utrata ważności certyfikatów PN-EN-ISO-90012009-i-PN-EN-ISO-14002005

Z dniem 15.09 2018 certyfikaty na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005 tracą swoją ważność

Szanowni Państwo,
pragniemy przypomnieć, iż z dniem 15.09.2018 wszystkie certyfikaty wydane na zgodność z
wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością i/lub PN-EN ISO
14001:2005 System Zarządzania Środowiskowego tracą swą ważność. Wynika to z zakończenia
trzyletniego okresu przejściowego dla firm w związku z pojawieniem się nowych wydań norm PN-EN
ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015 (zgodnie z Rezolucją IAF nr 2013-15 podjętą przez
Zgromadzenie Ogólne IAF w dniu 23 października 2013r.).

Ponadto, pragniemy zaznaczyć, że organizacje, które nie uzyskają pozytywnej oceny auditu na
zgodność z nowymi wymaganiami normy ISO 9001 i/lub ISO 14001 do dnia 14.09.2018 będą
zmuszone ponownie przystąpić do nowego procesu certyfikacji. Należy zaznaczyć, że uniemożliwia to
utrzymaniu ciągłości ważności pomiędzy wydanymi certyfikatami.

WISO GROUP Sp. z o.o. świadczy usługi dostosowania funkcjonującego systemu zarządzania do
nowych wymagań norm ISO 9001 oraz ISO 14001. Ponadto, w wachlarzu swoich usług posiadamy
także m.in. kompleksowe wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością, Systemu Zarządzania
Środowiskowego oraz Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Wdrożenia te prowadzone są od
podstaw i umożliwiają pracę w organizacjach, które dotychczas nie pracowały w oparciu o żadną z
wymienionych norm ISO.

Zapraszamy do zapoznania się z szerszą ofertą usług świadczonych przez WISO GROUP Sp. z o.o.