Konferencja Ochrony Środowiska Katowice

WISO GROUP Sp. z o.o. na XIV Konferencji Naukowo – Technicznej Ochrona Środowiska. Energetyka. Ciepłownictwo. Przemysł w Katowicach.

Już wkrótce, w dniach 19-20 luty 2019 roku, odbędzie się XIV Konferencja Naukowo – Techniczna Ochrona Środowiska. Energetyka. Ciepłownictwo. Przemysł, podczas której zostaną poruszone i przedstawione najważniejsze kwestie związane z ochroną środowiska z perspektywy energetyki, ciepłownictwa oraz przemysłu.

Podczas konferencji, jednym z prelegentów będzie nasz ekspert Jakub Osmólski, który będzie miał okazję przedstawić praktyczne korzyści z wdrożenia systemów środowiskowych takich jak EMAS i ISO 14001.

Wymagania obu tych systemów są pokrewne, ponieważ wymagania normy ISO 14001 dotyczące Systemu Zarządzania Środowiskowego stały się integralną częścią wymagań rozporządzenia EMAS, a dla organizacji zarejestrowanych w systemie płynie szereg korzyści oraz ulg regulacyjnych takich jak np.:

Wiarygodność i zaufanie – jednym z głównych elementów biznesu jest umiejętność budowania wiarygodności i zaufania. Pomagają  tworzyć pozytywną relację organizacji z jej interesariuszami (stronami zainteresowanymi) i wzmacniać w ten sposób swoją wiarygodność.

Zgodność z prawem – w ramach rejestracji w EMAS organizacja musi stale wykazywać się zgodnością z wymaganiami prawnymi ochrony środowiska. Skutkuje to uporządkowaniem wszystkich obowiązków w zakresie ochrony środowiska oraz wprowadzenie procedur gwarantujących ich realizację.

Przewaga konkurencyjna – z uwagi na fakt niewielkiej ilości organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS, możemy poszczycić się przynależnością do elitarnego grona. Ponadto rynek coraz częściej wymusza na firmach działania pro środowiskowe co jest to szczególnie widoczne za sprawą rosnącej popularności zazieleniania wizerunku biznesu, coraz częściej zdarza się również wyszczególnienie jako obowiązku spełnienia posiadania certyfikatu EMAS w prowadzonych postępowaniach przetargowych.

Rzadsze kontrole środowiskowe WIOŚ – nawet do 3 lat dla podmiotów posiadających pozwolenia integrowane na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska Art. 5a ust. 4.

Zwolnienie z podatku akcyzowego na węgiel i gaz –  organizacje zarejestrowane w EMAS mogą liczyć na zwolnienia z podatku akcyzowego na gaz i węgiel,

Zwolnienie z audytów energetycznych – organizacje zarejestrowane w EMAS są zwolnione z obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Warunkiem jest wykonanie takiego audytu w ramach systemu oraz poinformowanie o tym Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Ponadto na konferencji podczas pierwszego dnia zostaną również poruszone kwestie związane z najważniejszym wydarzeniem dla polityki środowiskowej COP 24, który niespełna 2 miesiące temu odbył się w Katowicach. Na wydarzeniu poruszymy również nadchodzące zmiany w regulacjach środowiskowych oraz jaki wpływ ma rozwój energetyki, ciepłownictwa i przemysłu na ochronę środowiska, stanu powietrza w zakresie przekroczeń emisyjnych CO2, zmniejszenia powstawania smogu poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej. Z zakresu energetyki i ciepłownictwa zostaną przedstawione najnowsze technologie i innowacje, sterowanie procesami, rozwiązania informatyczne i wymagania BAT.  

Szerzej o kwestiach środowiskowych systemach zarządzania jakimi jest EMAS oraz ISO 14001, wdrożeniach i utrzymywaniu w firmie, korzyściach środowiskowych jak również biznesowych zostało przedstawionych w artykule zamieszczonym w magazynie pt. „Kierunek energetyka”.  

Zachęcamy również do zapoznania się z Naszą szeroką ofertą szkoleń ISO, wdrożeń ISO oraz wsparcia w systemach zarządzania.