Światowy Dzień BHP!

Przedsiębiorco, jak corocznie 28 kwietnia, wypada Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Co roku zwracając uwagę na bieżące problemy z dziedziny BHP na świecie obchody tego dnia odbywają się pod innym hasłem. W tym roku hasłem przewodnim będzie „Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy jutra.” jak podała Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP). Celem prowadzenia działań promujących Światowy Dzień BHP jest poprawa świadomości w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenie liczby zgonów i urazów związanych z wykonywaną pracą, a także ograniczenie procenta zachorowań na choroby zawodowe. W dniu 28 kwietnia, obchodzony jest również Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Dzień ten koordynowany jest przez organizacje związków zawodowych. Jego celem jest upamiętnienie ofiar wypadków przy pracy oraz zmarłych w wyniku chorób zawodowych poprzez promowanie działań mających na celu poprawę stanu BHP na stanowiskach pracy.

Istotnym obowiązkiem służb BHP w organizacji jest popularyzacja wśród najwyższego kierownictwa i pracowników problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Dzięki takim zabiegom, możemy zachęcić osoby zatrudnione w organizacji do działania, zmiany podejścia do kultury bezpieczeństwa i higieny pracy co w konsekwencji przełoży się na poprawę warunków wykonywanej pracy. Obchody Światowego Dnia BHP są również doskonałym pretekstem do wdrożenia w organizacji nowych rozwiązań mających na celu ograniczenie ryzyka zawodowego, jak i poprawy komfortu pracy. Inwestycją jest również profilaktyczne dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników co znacząco pozwala zmniejszyć liczbę absencji w pracy jak i samych zwolnień lekarskich. Idąca wciąż do przodu technologia, nowoczesne narzędzia i sposoby organizacji wydarzeń dają nam ogromne możliwości do popularyzowania nowych trendów BHP.  

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=7s8ql1DqKF4&list=PLTSR4qAb03kqDTnQ9-1ESI_HjyH39M1aL&index=17&t=0s

Często wprowadzanym rozwiązaniem w organizacjach jest wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w oparciu o standard ISO 45001:2018. Wymagania normy wywodzą się z normy OHSAS 18001, natomiast konstrukcja nowego standardu zgodna jest z Hight Level Structure (HLS), czyli podejściem jakie zostało zastosowane przy budowie nowych edycji norm takich jak ISO 9001:2015, czy ISO 14001:2015.  Norma ISO 45001 bardzo mocno akcentuje rolę przywództwa, pracowników, jak i ich przedstawicieli. Norma nakłada na organizację obowiązek podejmowania wszystkich decyzji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przy współudziale interesariuszy, w tym podwykonawców. 

Dlatego, już dziś zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszym programem szkoleń z zakresu normy ISO 45001 na https://wiso.pl/oferta/szkolenia-iso/system-zarzadzania-bhp-45001/. Rozwiązanie to będzie świetnym pomysłem, aby promować w organizacji działania mające na celu dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo pracy. Nasi eksperci w dziedzinie BHP z przyjemnością podzielą się wiedzą i doświadczeniem na temat nowego standardu z Państwa pracownikami. W szczególności zachęcamy do udziału w nich pracowników kadry zarządzającej, w tym dozoru wyższego i średniego.  W naszych programach szkoleniowych posiadamy także pakiety dedykowane dla pracowników fizycznych – mamy doświadczenie i argumenty, dzięki którym Państwa pracownicy będą w pełni rozumieli swoje prawa i obowiązki w dziedzinie BHP i pomogą kadrze zarządzającej w dostosowaniu się do wymagań stawianych przez normę ISO 45001, a także inne wymagania prawne. Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy buduje bowiem zdrowy wizerunek firmy i jej pracowników.