ISO 14001

Ślad węglowy jako element działań proekologicznych na świecie!

Ślad węglowy jako alternatywa na poprawę klimatu?! Nie da się ukryć, że zmiany klimatu stały się największym wyzwaniem dla świata. Przedsiębiorstwa, zwłaszcza te o globalnym zasięgu działalności, aktywnie włączają się w działania na rzecz klimatu analizując swój ślad węglowy.

Dowiedz się czym jest ślad węglowy, w jakim celu i jak go wyliczyć!

Czym właściwie jest ślad węglowy?

Mianem „śladu węglowego” (carbon footprint) określa się wyliczenie całkowitej emisji gazów cieplarnianych, które są emitowane do atmosfery podczas pełnego cyklu życia produktu np.:

 • – wytwarzania produktów,
 • – usług,
 • – funkcjonowania miast czy też krajów,
 • – także jako efekt działalności człowieka.

W czym go wyrażamy i co jest jego miarą?

Ślad węglowy wyrażany jest w kilogramach lub tonach dwutlenku węgla! Natomiast jego miarą jest tona ekwiwalentu dwutlenku węgla (tCO2e).

W jakim celu wylicza się ślad węglowy?

Wymagania rynku wymuszają na przedsiębiorcach z całego świata (w tym także w Polsce) działania mające na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Przedsiębiorcy, którzy współpracują z firmami międzynarodowymi, mają obowiązek obliczać ślad węglowy dla swojej działalności i/lub produktów.

W Polsce obowiązku wyliczania śladu węglowego nie ma. Większość przedsiębiorców dowiaduje się o nim dopiero w chwili gdy chce wziąć udział w przetargu, a w zapytaniu ofertowym zachodnich kontrahentów widnieje zapytanie o wskaźnik śladu węglowego produktu. Wówczas Polska spółka musi policzyć wartość śladu węglowego produktu. W wielu Brytyjskich firmach wartość śladu węglowego danego produktu jest bardziej istotna niż jego cena.

Ważnym powodem, dla którego istotne jest wyliczanie śladu węglowego jest konieczność raportowania do międzynarodowej charytatywnej organizacji non-profit CDP (wcześniej Carbon Disclosure Project) , która zarządza globalnym systemem ujawniania informacji dla inwestorów, firm i miast w celu zarządzania ich wpływem na środowisko. Stworzyła ona system w postaci wszechstronnego zbioru samodzielnie zgłaszanych danych, które umożliwiają mierzenie i zarządzanie wpływem na środowisko, a także podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących działań w dziedzinie klimatu. Dla niektórych organizacji powodem, dla którego wyliczają ślad węglowy będzie również raportowanie do CSR czyli Społecznej Odpowiedzialność Biznesu oraz raportowanie pozafinansowe. CSR to samoregulujący się model biznesowy, który pomaga firmom być odpowiedzialnym społecznie. Dzięki temu firmy mogą być świadome wpływu, jaki wywierają na wszystkie aspekty społeczeństwa w tym gospodarcze, społeczne i środowiskowe.

Jak obliczyć ślad węglowy?

Aby wymiernie określić emisję gazów szklarniowych podczas cyklu życia produktu czy też przedsiębiorstwa, należało opracować jednorodny system, stosowany przez wszystkich, którzy zdecydowali się na obliczanie śladu węglowego.

W Polsce najpowszechniejszym systemem obliczania śladu węglowego jest „Publicly Available Specification 2050” (PAS 2050). Została ona opracowana na bazie konsultacji branżowych przez British Standards Institute (BSI). Specyfikacja PAS 2050 określa wymagania dotyczące oceny emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia towarów i usług w oparciu o kluczowe techniki i zasady oceny cyklu życia. Wykorzystywana jest przez BSI do aktualizacji ilościowego określania emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia wszelkich towarów i usług, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami technicznymi. Umożliwia ona zmierzenie wpływu działalności produktów i usług danego przedsiębiorstwa na środowisko oraz zmierzenie emisji gazów szklarniowych w ich cyklu życia. Specyfikacja PAS 2050 opiera się w głównej mierze na normach ISO 14044 (Zarządzanie środowiskowe; Ocena cyklu życia; Zasady i struktura) oraz ISO 14044 (Zarządzanie środowiskowe, Ocena cyklu życia; Wymagania i wytyczne).

Jak może pomóc norma ISO 14067:2018?

Najnowszą metodą obliczania śladu węglowego jest norma ISO 14067:2018 (Gazy cieplarniane; Ślad węglowy wyrobów; Wymagania i wytyczne dotyczące kwantyfikacji). Norma ta została opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. W normie tej określono zasady, wymagania i wytyczne dotyczące kwantyfikacji i raportowania śladu węglowego wyrobu w sposób zgodny z Normami Międzynarodowymi dotyczącymi oceny cyklu życia  (ISO 14040 i ISO 14044). Określono również wymagania i wytyczne dotyczące kwantyfikacji częściowego śladu węglowego. Norma ma zastosowanie do badań śladu węglowego, których wyniki stanowią podstawę dla różnych zastosowań.

Istotą obliczeń śladu węglowego danego produktu jest fakt, że staje się on bardziej atrakcyjny z punktu widzenia nie tylko środowisk ekologicznych. Przedsiębiorca produkujący produkt, który wykazuje niższy ślad węglowy jest konkurencyjny, świadczy to bowiem o odpowiedzialności producenta, który chce chronić nie tylko środowisko, ale również optymalizować procesy w firmie. Policzenie śladu węglowego niesie za sobą możliwość rozwoju oraz poprawy efektywności energetycznej w firmie.     

W dzisiejszych czasach, gdzie duży nacisk kładzie się na działania proekologiczne, element obliczania śladu węglowego jest najistotniejszym i najbardziej mierzalnym aspektem działań środowiskowych w tego typu strategiach. Wpływa na zwracanie szczególnej uwagi na prośrodowiskowe działania kontrahentów od których firmy są zależne.

Co jeszcze kryje się pod pojęciem śladu węglowego?

Pod tym pojęciem określa się również emisję wszystkich gazów cieplarnianych takich jak:

 • – para wodna,
 • – dwutlenek węgla (CO2),
 • – metan (CH4),
 • – podtlenek azotu (N2O)
 • – freony (CFC),
 • – halon,
 • – gazy przemysłowe (HFC, PFC, SF6),
 • – ozon (O3).

Ślad węglowy stanowi element śladu ekologicznego, a zmiany klimatyczne, spowodowane czynnikami antropogenicznymi stanowią obecnie chyba jeden z największych problemów środowiskowych.

Ślad ekologiczny to szacowana liczba hektarów powierzchni lądu i morza, niezbędna do likwidacji szkód zużytych zasobów na konsumpcję i absorpcję odpadów. Ludzka konsumpcja zasobów naturalnych porównywalna jest ze zdolnością naszej planety do ich regeneracji. Dlatego też rządy, organizacje pozarządowe i przedstawiciele przemysłu i biznesu ścigają się w podejmowaniu coraz to nowszych i skuteczniejszych inicjatyw zmierzających do zredukowania emisji gazów cieplarnianych. Prace te opierają się na ciągłym monitorowaniu, raportowaniu, weryfikacji i prognozowaniu skutków zmian klimatu. Dzięki tym inicjatywom narodziła się koncepcja śladu węglowego.

Ciekawostka!

Z uwagi na fakt zdecydowanego przekroczenia norm emisji Wielka Brytania stała się pierwszym krajem, który zaczął wyliczać ślad węglowy zarówno dla produktów jak i całych przedsiębiorstw. Poprzez wyliczenie śladu węglowego Brytyjscy przedsiębiorcy uzyskali wymierny wskaźnik, pozwalający na redukcję dotąd wytwarzanych emisji i ciągłe monitorowanie postępów.  

Chcesz być na bieżąco z innymi informacjami dotyczącymi ochrony środowiska?

Śledź naszą stronę www.wiso.pl oraz profil na Facebook!