PCA rozpoczyna proces udzielania akredytacji ISO 45001::2018

Rozpoczęto proces udzielania akredytacji jednostkom certyfikującym ISO 45001

Szanowni Państwo,

w dniu 04.06.2018 Polskie Centrum Akredytacji (PCA) rozpoczęło proces udzielania akredytacji jednostkom certyfikującym system zarządzania bezpieczeństwem i higieny pracy według normy ISO 45001:2018.

Co to oznacza dla przedsiębiorcy?

Już w najbliższym czasie będziecie Państwo mogli uzyskać certyfikat na zgodność z normą ISO 45001:2018 przyznany przez jednostkę akredytowaną. Według normy PN-EN ISO/IEC 17000:2006 akredytacja jest to „atestacja przez stronę trzecią, dotycząca jednostki oceniającej zgodność, służąca formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności”. W Polsce jedynym upoważnionym podmiotem udzielającym akredytacji (jednostką akredytującą) jest Polskie Centrum Akredytacji. Jednostka akredytowana tj. posiadająca akredytację PCA lub akredytację zagranicznej jednostki akredytującej, w odróżnieniu do pozostałych ma przyznane swego rodzaju „upoważnienie” do przeprowadzania procesów certyfikacyjnych na zgodność z wyznaczoną normą odniesienia. Oznacza to, że zostały potwierdzone kompetencje i możliwości certyfikacji określonego zakresu.

Ponadto, Polskie Centrum Akredytacji poinformowało, że norma ISO 45001:2018 zastąpi dotychczasowe normy związane z BHP, czyli OHSAS 18001:2007 oraz PN-N-18001:2004. Należy przez to rozumiem, że w przyszłości nie będzie możliwe uzyskanie akredytowanego certyfikatu na zgodność z normą OHSAS 18001:2007 oraz PN-N-18001:2004.

 

Źródło: https://www.pca.gov.pl/o-pca/wydarzenia/aktualnosci/komunikat-nr-261,341,0.html