Program szkolenia z zakresu Systemu Zarządzania Środowiskowego w oparciu o normę ISO 14001

Szanowni Państwo,

wraz z wzrastającą świadomością ekologiczną zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa środowiskowego staje się jednym z najważniejszych zadań kluczowych dla najwyższego kierownictwa w przedsiębiorstwach a działania na rzecz ochrony środowiska stanowią ważny element strategii zarządzania.  Organizacje coraz częściej dążą do osiągania i wykazywania wyraźnych efektów działalności środowiskowej poprzez kontrolę swoich wyrobów i usług na środowisko. Aby podjęte działania ukierunkowane na ochronę środowiska były skuteczne konieczne jest ich prowadzenie w ramach uporządkowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego organizacji, zwłaszcza w dobie zaostrzających się przepisów prawa i wzrastającej świadomości społeczeństwa w sprawy środowiska.

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa program szkolenia dotyczący obowiązujących standardów środowiskowych w oparciu o normę ISO 14001.  Dzięki Naszym szkoleniom będą mogli Państwo dowiedzieć się jak skutecznie prowadzić organizację w zgodzie z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem.

Norma ISO 14001 jest zbiorem przepisów dotyczących organizacji Systemu Zarządzania Środowiskowego, który organizacja może wykorzystać, aby poprawić środowiskowe efekty swojej działalności, a także zminimalizować koszty. Norma jest przeznaczona dla wszystkich typów organizacji zamierzających zarządzać swoimi obowiązkami dotyczącymi środowiska w sposób systematyczny, niezależnie od jej rozmiaru, typu czy charakteru. Kładzie ona nacisk na sprawniejszą komunikację, osiągnięcie zamierzonych wyników systemu zarządzania środowiskowego stanowiącego wartość dla samego środowiska, organizacji i jej stron zainteresowanych. Zamierzone wyniki systemu zarządzania środowiskowego zgodne z określoną polityka środowiskową organizacji obejmują: poprawę środowiskowych efektów działalności, wypełnienie zobowiązań dotyczących zgodności oraz osiągnięcie celów środowiskowych. 

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje przede wszystkim:

  • poznanie i omówienie wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015;
  • interpretację wymagań normy w kontekście wdrożenia bądź utrzymania Systemu Zarządzania Środowiskowego;
  • przygotowanie pracowników do codziennej pracy z normą ISO 14001;
  • przygotowanie do samodzielnego wdrożenia, utrzymania w przedsiębiorstwie systemu zarządzania środowiskiem;
  • zrozumienie procesów wspierających środowisko;
  • dyskusję będąca podsumowaniem szkolenia.

Więcej informacji na temat szkoleń z zakresu normy ISO 14001 znajdziecie Państwo w zakładce: szkolenia ISO 14001.