Program szkolenia z zakresu systemów zarzązania energią ISO 50001

Program szkolenia z zakresu integracji systemu zarządzania energią ISO 50001

Szanowni Państwo,
w związku pojawieniem się nowego wydania normy ISO 50001 i rosnącym zainteresowaniem
szkoleniami z jej zakresu stworzyliśmy dla Państwa program szkolenia, który skupia się na integracji
normy ISO 50001 z normą jakościową i środowiskową. Zapraszamy do zapoznania się ze
szczegółowym wykazem problematyki, która zostanie poruszona podczas szkolenia „Integracja
systemu zarządzania energią w ujęciu obowiązujących w organizacji standardów jakościowych oraz
środowiskowych”.
PROGRAM SZKOLENIA:

 • Dlaczego zarządzanie energią jest szansą do poszukiwania nowych obszarów oszczędnościowych?
 • Jakie definicje wyróżniają normę ISO 50001 na tle norm ISO 9001 oraz ISO 14001?
 • Jak w praktyce rozumieć pojęcia techniczne używane w normie ISO 50001?
 • Jak przygotować się do wdrożenia normy ISO 50001 w organizacji posiadającej systemy jakościowe
  i środowiskowe?
 • Jak rozumieć w praktyce wymagania stosowane przez normę ISO 50001?
 • Jakie problemy napotykają firmy w ramach wdrażania SZE – jak im zapobiec, biorąc pod uwagę
  bogate doświadczenia trenera?
 • Jak zintegrować system zarządzania energią z systemami jakościowymi i środowiskowymi – jak
  ograniczyć ilość procedur przy wdrażaniu ISO 50001?
 • Korzyści i wady funkcjonowania systemu zarządzania energią w organizacji;
 • Podsumowanie szkolenia – dyskusja.

Więcej informacji na temat szkoleń z zakresu normy ISO 50001 znajdziecie Państwo w zakładce: szkolenia ISO 50001