Wsparcie

Wsparcie

wsparcie ISO

Świadczymy wsparcie dla Najwyższego kierownictwa firmy w zakresie planowanych zmian w systemach zarządzania. Oceniamy skuteczność tych działań oraz określamy ryzyka i szanse związane z ich wdrożeniem. Na specjalne zlecenia dokonujemy analiz i ocen projektów aktów normatywnych oraz procedur organizacji pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi we właściwych normach odniesienia.