Wdrożenie Zintegrowanych Systemów Zarządzania

Zintegrowanie Systemy Zarządzania ISO

Zintegrowany System Zarządzania to forma połączenia procedur, polityk i innych dokumentów związanych z wymaganiami kilku (co najmniej dwóch) norm. Zintegrowane systemy zarządzania umożliwiają tworzenie efektu synergii i dzięki temu czerpania wielu korzyści, których osiągnięcie jest niemożliwe lub znacznie trudniejsze w chwili wdrażania, czy też utrzymywania każdego systemu z osobna.

Integracja systemów jest niezwykle popularna zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Umożliwia ona m.in. zmniejszenie kosztów wdrożenia wszystkich wymagań norm, zmniejszenie kosztów utrzymania systemów, ich certyfikacji oraz minimalizuje ilość będących w obiegu dokumentów systemowych.

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania lub dokonanie integracji funkcjonujących systemów możliwe jest w każdej organizacji bez względu na jej specyfikę, wielkość, czy lokalizację.

Korzyści z wdrożenia ZSZ:

 • osiągnięcie większej efektywności firmy;
 • obniżenie kosztów działania i utrzymania systemów zarządzania;
 • ujednolicenie zapisów;
 • zmniejszenie ilości dokumentów systemowych;
 • zmniejszenie kosztów auditów strony trzeciej (przeprowadzanych przez jednostkę certyfikującą).

Jak uzyskać certyfikat ISO?

 • wdrożenie systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy odniesienia;
 • przystąpienie do procesu certyfikacji systemu;
 • pozytywny wynik auditu certyfikacyjnego;
 • uzyskanie certyfikatu.

Dlaczego warto wdrożyć system z WISO GROUP Sp. z o.o.?

 • terminowe wdrożenie w pełni dostosowanego do oczekiwań klienta, spersonalizowanego systemu zarządzania;
 • zapewnienie specjalistycznej wiedzy oraz praktycznych rad;
 • weryfikacja przydatności i zastosowania dotychczas posiadanej dokumentacji;
 • identyfikacja możliwości usprawnienia działań organizacji oraz eliminacja zbędnych czynności;
 • niewielki nakład pracy i zaangażowania pracowników organizacji;
 • stała kontrola każdego etapu wdrożenia;
 • Spółka w krótkim czasie zyskała bardzo dobrą opinię wśród swoich klientów świadcząc usługi wdrożeniowe na terenie całego kraju.