Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2017

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2017

Podstawowym celem wdrożenia międzynarodowej normy ISO/IEC 27001:2017 jest:

- uzyskanie przez najwyższe kierownictwo zapewnienia, że przetwarzane przez organizację informacje są dostępne wyłącznie dla upoważnionych osób, w wymaganym przez nich miejscu i czasie, oraz że są zawsze integralne.

ISO 27001 zawiera wymagania dotyczące Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i opiera się na podejściu procesowym. Wdrożenie ISO 27001 możliwe jest w każdej organizacji bez względu na jej specyfikę, wielkość, czy lokalizację.

Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji opiera się na zarządzaniu informacją w organizacji i zobowiązuje podmiot do identyfikacji zagrożeń, które mogą wywołać utratę informacji lub jej niekontrolowane rozpowszechnienie.

Dodatkowo zobowiązuje organizację do zastosowania licznych zabezpieczeń informacji, także zabezpieczeń dotyczących nośników informacji.

System zarządzania bezpieczeństwem informacji dedykowany jest w szczególności organizacjom znającym konsekwencje utraty przetwarzanych przez siebie informacji strategicznych, biznesowych, technicznych i technologicznych, poufnych czy też danych identyfikujących osoby.

Korzyści z posiadania systemu ISO/IEC 27001:2017:

 • gwarancja dla partnerów biznesowych i klientów, że ich informacje są właściwie chronione;
 • ograniczenie ryzyka kradzieży informacji biznesowych, strategicznych, danych osobowych i aktywów informacyjnych firmy;
 • usprawnienie dostępu do informacji dla osób upoważnionych;
 • zapewnienie zgodności z przepisami prawa, w tym z ustawą o ochronie danych osobowych;
 • zapewnienie integralności i kompletności informacji;
 • uwiarygodnienie wizerunku firmy i zdobycie zaufania klientów.

Jak uzyskać certyfikat ISO?

 • wdrożenie systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy odniesienia;
 • przystąpienie do procesu certyfikacji systemu;
 • pozytywny wynik auditu certyfikacyjnego;
 • uzyskanie certyfikatu.

Dlaczego warto wdrożyć system z WISO GROUP Sp. z o.o.?

 • terminowe wdrożenie w pełni dostosowanego do oczekiwań klienta, spersonalizowanego systemu zarządzania;
 • zapewnienie specjalistycznej wiedzy oraz praktycznych rad;
 • weryfikacja przydatności i zastosowania dotychczas posiadanej dokumentacji;
 • identyfikacja możliwości usprawnienia działań organizacji oraz eliminacja zbędnych czynności;
 • niewielki nakład pracy i zaangażowania pracowników organizacji;
 • stała kontrola każdego etapu wdrożenia;
 • Spółka w krótkim czasie zyskała bardzo dobrą opinię wśród swoich klientów świadcząc usługi wdrożeniowe na terenie całego kraju.