Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015

System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015

ISO 14001 to norma zawierająca wymagania dotyczące Systemu Zarządzania Środowiskowego. Stosowanie jej zasad ułatwia organizacjom realizację celów środowiskowych oraz minimalizację kosztów.

Norma ISO 14001 niezwykle często jest integrowana z innymi normami współtworząc Zintegrowany System Zarządzania. Jej wdrożenie możliwe jest w każdej organizacji bez względu na jej specyfikę, wielkość, czy lokalizację. Przyjęcie międzynarodowej normy ISO 14001:2015 stanowi dla organizacji wsparcie w podejmowaniu działań na rzecz ochrony środowiska zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami stron zainteresowanych. ISO 14001 opiera się na działaniach ukierunkowanych na poprawę efektywności działalności środowiskowej np. poprzez właściwą gospodarkę odpadową.

ISO 14001 dedykowane jest w szczególności:

 • organizacjom pragnącym poprawić środowiskowy efekt swojej działalności;
 • organizacjom szukającym wsparcia w spełnieniu wymagań w zakresie prawa środowiskowego lokalnego, krajowego oraz europejskiego.

Korzyści z posiadania systemu ISO 14001:2015:

 • zapewnienie zrównoważonego rozwoju firmy przy rosnących wymaganiach środowiskowych;
 • zmniejszenie oddziaływania środowiskowego na pracowników i otoczenie firmy;
 • ograniczenie skutków potencjalnych awarii środowiskowych;
 • zapewnienie zgodności z przepisami prawa z zakresu ochrony środowiska;
 • minimalizacja skutków wynikających z zanieczyszczenia środowiska;
 • szansa na zdobycie klientów ceniących proekologicznych partnerów biznesowych.

Jak uzyskać certyfikat ISO?

 • wdrożenie systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy odniesienia;
 • przystąpienie do procesu certyfikacji systemu;
 • pozytywny wynik auditu certyfikacyjnego;
 • uzyskanie certyfikatu.

Dlaczego warto wdrożyć system z WISO GROUP Sp. z o.o.?

 • terminowe wdrożenie w pełni dostosowanego do oczekiwań klienta, spersonalizowanego systemu zarządzania;
 • zapewnienie specjalistycznej wiedzy oraz praktycznych rad;
 • weryfikacja przydatności i zastosowania dotychczas posiadanej dokumentacji;
 • identyfikacja możliwości usprawnienia działań organizacji oraz eliminacja zbędnych czynności;
 • niewielki nakład pracy i zaangażowania pracowników organizacji;
 • stała kontrola każdego etapu wdrożenia;
 • Spółka w krótkim czasie zyskała bardzo dobrą opinię wśród swoich klientów świadcząc usługi wdrożeniowe na terenie całego kraju.