Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią ISO 50001:2018

System Zarządzania Energią ISO 50001:2018

Standard ISO 50001 dedykowany jest w szczególności średnim i dużym organizacjom, chcącym zoptymalizować koszty swojej działalności w obszarze prowadzonej gospodarki energetycznej i wykazać zgodność w odniesieniu do obowiązujących wymagań prawnych.

Wdrożenie międzynarodowej normy ISO 50001:2018 ma na celu:

 • wsparcie organizacji w dążeniu do poprawy swojego wyniku energetycznego;
 • ograniczanie kosztów oraz wpływów środowiskowych związanych ze stratami energii lub jej nieracjonalnym wykorzystaniem.

Systematyczne podejście do zarządzania energią pozwala na:

 • uruchomienie dodatkowego obszaru oszczędnościowego co stanowi dla organizacji zabezpieczenie w przypadku wzrostu cen energii elektrycznej, paliw, ciepła i/lub sprężonego powietrza;
 • spełnienie jednocześnie wymagania określone w Ustawie o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku, nie narażając się na przewidziane w jej treści wysokie sankcje finansowe.

Korzyści z wdrożenia systemu ISO 50001:2018

 • obniżenie kosztów zużycia i wykorzystania energii (energii elektrycznej, paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz ciepła);
 • identyfikacja strat energii w różnych obszarach funkcjonowania organizacji;
 • poprawa bezpieczeństwa energetycznego firmy;
 • zgodność z przepisami prawa, w tym z ustawą o efektywności energetycznej;
 • zmniejszenie kosztów wynikających z bieżącej działalności organizacji.

Jak uzyskać certyfikat ISO?

 • wdrożenie systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy odniesienia;
 • przystąpienie do procesu certyfikacji systemu;
 • pozytywny wynik auditu certyfikacyjnego;
 • uzyskanie certyfikatu.

Dlaczego warto wdrożyć system z WISO GROUP Sp. z o.o.?

 • terminowe wdrożenie w pełni dostosowanego do oczekiwań klienta, spersonalizowanego systemu zarządzania;
 • zapewnienie specjalistycznej wiedzy oraz praktycznych rad;
 • weryfikacja przydatności i zastosowania dotychczas posiadanej dokumentacji;
 • identyfikacja możliwości usprawnienia działań organizacji oraz eliminacja zbędnych czynności;
 • niewielki nakład pracy i zaangażowania pracowników organizacji;
 • stała kontrola każdego etapu wdrożenia;
 • Spółka w krótkim czasie zyskała bardzo dobrą opinię wśród swoich klientów świadcząc usługi wdrożeniowe na terenie całego kraju.