Wdrożenie Systemu Zarządzania BHP PN-N-18001:2004 / OHSAS 18001:2007 / ISO 45001:2018

System Zarządzania BHP PN-N-18001:2004

PN-N-18001:2004 / OHSAS 18001:2007 / ISO 45001:2018 to normy, które zawierają wymagania dotyczące Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Stosowanie ich zasad ułatwia organizacjom realizację celów z zakresu BHP oraz minimalizację ilości wypadów i awarii w przedsiębiorstwie.

Normy PN-N-18001:2004 / OHSAS 18001:2007 / ISO 45001:2018 niezwykle często są integrowane z innymi normami współtworząc Zintegrowany System Zarządzania. Ich wdrożenie możliwe jest w każdej organizacji bez względu na jej specyfikę, wielkość, czy lokalizację. Normy te opierają się na zarządzaniu ryzykiem zawodowym i tworzeniu wewnętrznych zasad BHP. Ponadto, zobowiązują do organizacji prac i działań związanych z zagrożeniami oraz zapobiegania i reagowania na wypadki i awarie.

Oparty na normie PN-N-18001:2004 / OHSAS 18001:2007 / ISO 45001:2018 system zarządzania dedykowany jest każdej organizacji, która dąży do miana bezpiecznego, godnego zaufania i zgodnego z literą prawa pracodawcy.

Głównym celem wdrożenia nomy PN-N-18001:2004 / OHSAS 18001:2007 / ISO 45001:2018 jest:

- udzielenie organizacjom pomocy w zakresie tworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wobec wszystkich osób pracujących dla lub w jej imieniu, a także innych osób będących pod jej nadzorem.

Korzyści z posiadania systemu BHP PN-N-18001 / OHSAS 18001 / ISO 45001:

 • zapobieganie wypadkom przy pracy poprzez systemowe podejście do oceny ryzyka;
 • zarządzanie BHP z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa;
 • poczucie bezpieczeństwa pracy pracowników wpływające na lepszą efektywność i jakość pracy;
 • pokazanie zaangażowania na rzecz poprawy warunków pracy przed inspekcjami kontrolnymi;
 • zmniejszenie ryzyka zawodowego.

Jak uzyskać certyfikat ISO?

 • wdrożenie systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy odniesienia;
 • przystąpienie do procesu certyfikacji systemu;
 • pozytywny wynik auditu certyfikacyjnego;
 • uzyskanie certyfikatu.

Dlaczego warto wdrożyć system z WISO GROUP Sp. z o.o.?

 • terminowe wdrożenie w pełni dostosowanego do oczekiwań klienta, spersonalizowanego systemu zarządzania;
 • zapewnienie specjalistycznej wiedzy oraz praktycznych rad;
 • weryfikacja przydatności i zastosowania dotychczas posiadanej dokumentacji;
 • identyfikacja możliwości usprawnienia działań organizacji oraz eliminacja zbędnych czynności;
 • niewielki nakład pracy i zaangażowania pracowników organizacji;
 • stała kontrola każdego etapu wdrożenia;
 • Spółka w krótkim czasie zyskała bardzo dobrą opinię wśród swoich klientów świadcząc usługi wdrożeniowe na terenie całego kraju.