Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

ISO 9001 to jedna z norm cieszących się największą popularnością oraz znajomością wśród wielu firm nie tylko w Polsce, ale i zagranicą. Zawiera ona wymagania dotyczące Systemu Zarządzania Jakością, których wdrożenie możliwe jest w każdej organizacji bez względu na jej specyfikę, wielkość, czy lokalizację.

Intencją międzynarodowej normy ISO 9001:2015 jest dostarczenie organizacjom wiedzy, która może zostać wykorzystana do poprawy sposobu zarządzania jakością i tym samym do zaspokojenia oczekiwań obecnych oraz potencjalnych klientów. Skutecznie wdrożony System Zarządzania Jakością jest doskonałym narzędziem wspomagającym najwyższe kierownictwo w decyzjach strategicznych i biznesowych opartych na ryzyku. ISO 9001 opiera się na podejściu procesowym, identyfikacji wymagań prawnych, ryzyka, a także działaniach ukierunkowanych na doskonalenie systemu zarządzania i satysfakcję klienta.

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ JEST:

 • dedykowany organizacjom, które pragną zbudować w oczach swoich klientów markę cechującą się rzetelnością, powtarzalnością oraz nastawieniem na progresywny rozwój swoich usług i wyrobów;
 • skierowany do organizacji, które są świadome wymagań stawianych przez jej klientów i w sposób optymalny chcą im podołać;
 • stanowi współczesny słownik biznesowy, co sprzyja w zacieśnianiu relacji i budzi zaufanie w rozmowach z poważnymi klientami.

Korzyści z posiadania systemu ISO 9001:

 • uwiarygodnienie wizerunku firmy i zdobycie zaufania klientów do swoich wyrobów i/lub usług;
 • uporządkowanie firmy i usprawnienie procesu zarządzania;
 • świadomość ryzyka podejmowanych decyzji biznesowych;
 • zachowanie konkurencyjności wobec firm, które rozwijają się zgodnie z międzynarodowymi standardami;
 • zapewnienie w obiegu stosownych, aktualnych dokumentów i informacji z jednoczesną eliminacją nadmiernej biurokracji;
 • wdrożenie powtarzalności procesów.

Jak uzyskać certyfikat ISO?

 • wdrożenie systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy odniesienia;
 • przystąpienie do procesu certyfikacji systemu;
 • pozytywny wynik auditu certyfikacyjnego;
 • uzyskanie certyfikatu.

Dlaczego warto wdrożyć system z WISO GROUP Sp. z o.o.?

 • terminowe wdrożenie w pełni dostosowanego do oczekiwań klienta, spersonalizowanego systemu zarządzania;
 • zapewnienie specjalistycznej wiedzy oraz praktycznych rad;
 • weryfikacja przydatności i zastosowania dotychczas posiadanej dokumentacji;
 • identyfikacja możliwości usprawnienia działań organizacji oraz eliminacja zbędnych czynności;
 • niewielki nakład pracy i zaangażowania pracowników organizacji;
 • stała kontrola każdego etapu wdrożenia;
 • Spółka w krótkim czasie zyskała bardzo dobrą opinię wśród swoich klientów świadcząc usługi wdrożeniowe na terenie całego kraju.