Wdrożenia ISO

Wdrażanie Systemów Zarządzania

Wdrożenia ISO

Oferujemy Państwu profesjonalne usługi wdrożeniowe systemów zarządzania oparte na krajowych oraz międzynarodowych standardach, przy aktywnym współudziale naszych najlepszych specjalistów.
Każdą organizację traktujemy indywidualnie, zgodnie ze sztuką zadeklarowaną w zatwierdzoną przez Zarząd polityce.
Działania doskonalące, które proponujemy naszym klientom są uzasadniane korzyściami i niosą za sobą konkretne cele.
Wdrożone przez nas systemy zarządzania spełniają wymagania określone w normach odniesienia i są przygotowane do certyfikacji przez akredytowane jednostki certyfikujące.
Obsługujemy firmy małe, średnie i duże o profilu produkcyjno-usługowym.

NASZĄ MOCNĄ STRONĄ JEST:

 • praktyczne zastosowanie norm, jako narzędzi wspomagających zarządzanie,
 • budowanie planu działań w sposób zdroworozsądkowy i adekwatny do potrzeb organizacji,
 • wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu, utrzymywaniu i doskonaleniu zintegrowanych systemów zarządzania w dużych i średnich firmach,
 • aktualna wiedza, zbieżna z najlepszymi dostępnymi praktykami,
 • znajomość aktów prawnych, kluczowych dla wykazania zgodności wobec jednostek kontrolnych i certyfikujących,
 • wiedza na temat zasad certyfikacji i metodyki prowadzenia auditów zewnętrznych.

Katalog usług wdrożeniowych

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA

ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 50001 | ISO/IEC 27001 | PN-N-18001

 ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA

KORZYŚCI:

 • osiągnięcie większej efektywności firmy
 • obniżenie kosztów działania systemów zarządzania
 • ujednolicenie zapisów

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ISO 9001:2015

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KORZYŚCI:

 • uwiarygodnienie wizerunku firmy i zdobycie zaufania klientów do swoich wyrobów i/lub usług,
 • uporządkowanie firmy i usprawnienie procesu zarządzania,
 • świadomość ryzyka podejmowanych decyzji biznesowych,
 • zachowanie konkurencyjności wobec firm, które rozwijają się zgodnie z międzynarodowymi standardami,

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

ISO 50001:2012

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

KORZYŚCI:

 • obniżenie kosztów zużycia i wykorzystania energii (energii elektrycznej, paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz ciepła),
 • identyfikacja strat energii w różnych obszarach funkcjonowania organizacji,
 • poprawa bezpieczeństwa energetycznego firmy,
 • zgodność z przepisami prawa, w tym z ustawą o efektywności energetycznej,

SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

ISO 14001:2015

SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

KORZYŚCI:

 • zapewnienie zrównoważonego rozwoju firmy przy rosnących wymaganiach środowiskowych,
 • zmniejszenie oddziaływania środowiskowego na pracowników i otoczenie firmy,
 • ograniczenie skutków potencjalnych awarii środowiskowych,
 • zapewnienie zgodności z przepisami prawa z zakresu ochrony środowiska,
 • szansa na zdobycie klientów ceniących proekologicznych partnerów biznesowych.

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

ISO/IEC 27001:2014

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

KORZYŚCI:

 • gwarancja dla partnerów biznesowych i klientów, że ich informacje są właściwie chronione,
 • ograniczenie ryzyka kradzieży informacji biznesowych, strategicznych, danych osobowych i aktywów informacyjnych firmy,
 • usprawnienie dostępu do informacji dla osób upoważnionych,
 • zapewnienie zgodności z przepisami prawa, w tym z ustawą o ochronie danych osobowych.

SYSTEM ZARZĄDZANIA BHP

PN-N-18001:2004

SYSTEM ZARZĄDZANIA BHP

KORZYŚCI:

 • zapobieganie wypadkom przy pracy poprzez systemowe podejście do oceny ryzyka,
 • zarządzanie BHP z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa,
 • poczucie bezpieczeństwa pracy pracowników wpływające na lepszą efektywność pracy,
 • pokazanie zaangażowania na rzecz poprawy warunków pracy przed inspekcjami kontrolnymi,