Wdrażanie Systemów Zarządzania

Wdrożenia ISO- WISO Group

Oferujemy Państwu profesjonalne usługi wdrożeniowe systemów zarządzania oparte na krajowych oraz międzynarodowych standardach, przy aktywnym współudziale naszych najlepszych specjalistów.
Każdą organizację traktujemy indywidualnie, zgodnie ze sztuką zadeklarowaną w zatwierdzoną przez Zarząd polityce.
Działania doskonalące, które proponujemy naszym klientom są uzasadniane korzyściami i niosą za sobą konkretne cele.
Wdrożone przez nas systemy zarządzania spełniają wymagania określone w normach odniesienia i są przygotowane do certyfikacji przez akredytowane jednostki certyfikujące.
Obsługujemy firmy małe, średnie i duże o profilu produkcyjno-usługowym.

NASZĄ MOCNĄ STRONĄ JEST:

 • praktyczne zastosowanie norm, jako narzędzi wspomagających zarządzanie;
 • budowanie planu działań w sposób zdroworozsądkowy i adekwatny do potrzeb organizacji;
 • wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu, utrzymywaniu i doskonaleniu zintegrowanych systemów zarządzania w dużych i średnich firmach;
 • aktualna wiedza, zbieżna z najlepszymi dostępnymi praktykami;
 • znajomość aktów prawnych, kluczowych dla wykazania zgodności wobec jednostek kontrolnych i certyfikujących;
 • wiedza na temat zasad certyfikacji i metodyki prowadzenia auditów zewnętrznych.

Katalog usług wdrożeniowych

PROCES WDROŻENIOWY

 • Krok 1

  audit-zerowy-identyfikacja-potrzeb-wdrozeniowych

  Audit zerowy inaczej zwany audytem wstępnym pozwoli ocenić poziom wiedzy i kompetencji z zakresu wymagań normy odniesienia oraz wybranych aspektów prawnych. Ponadto, umożliwi określenie stopnia spełnienia wymagań normy, a także zidentyfikuje potrzeby wdrożeniowe organizacji.

 • Krok 2

  szkolenie-wstepne-dla-pracownikow-firmy

  Udział w szkoleniu umożliwi słuchaczom poznanie wymagań normy odniesienia wraz z wysłuchaniem ich interpretacji. Ze względu na dostosowanie charakteru szkolenia do oczekiwań i poziomu zaawansowania wiedzy słuchaczy oraz zawarciu aspektów zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, szkolenie będzie stanowiło bazę przygotowawczą do dalszych działań wdrożeniowych.

 • Krok 3

  ocena-obowiazujacej-w-organizacji-dokumentacji-i-jej-optymalizacja

  Działania te mają miejsce w sytuacji, kiedy organizacja posiada wdrożony system zgodnie z nieaktualnymi wymaganiami lub opracowała samodzielnie część wymaganych dokumentów, lub posiada pełną dokumentacją, której zapisy są zbyt szczegółowe i obszerne.

 • Krok 4

  opracowanie-dokumentacji-systemowej-wraz-z-procedurami

  System zarządzania zobowiązuje organizację do ustalenia i opisania pewnych standardów postępowania. Działania te są podejmowane w celu wypracowania powtarzalności i ułatwienia oceny danych przedsięwzięć.

 • Krok 5

  wdrozenie-do-stosowania-opracowanej-dokumentacji

  Wdrożenie opracowanej dokumentacji wyklucza sytuację, w której np. nowy pracownik nie będzie wiedział, w jaki sposób wykonywać dane obowiązki. Wdrożenie spisanych zasad obniży nakład czasu pracy, opcjonalnie uprościć, a nierzadko wyeliminuje część zbędnych czynności.

 • Krok 6

  ocena-wdrozonego-systemu-przed-auditem-strony-trzeciej-jednostki-certyfikujacej

  Ocena wdrożonego systemu polega na przeprowadzeniu auditu końcowego przez bezstronnych, kompetentnych i rzetelnych ekspertów. Pozwala ona stwierdzić, czy po zakończonym procesie wdrażania wymagań danej normy odniesienia system jest zgodny.

 • Krok 7

  wybor-jednostki-certyfikujacej-i-zgloszenie-do-certyfikacji

  Po zakończeniu procesu wdrażania systemu zarządzania na życzenie klienta nasi specjaliści udzielają także nieodpłatnej pomocy w wyborze jednostki certyfikującej, negocjacjach cenowych z jednostką oraz wypełnieniu wniosku o certyfikację.

 • Krok 8

  audit-certyfikacyjny-strony-trzeciejprzeprowadzony-przez-jednostke-certyfikujaca

  Audit certyfikacyjny jest przeprowadzany przez wcześniej wybraną jednostkę certyfikującą w celu potwierdzenie w sposób bezstronny zgodności systemu z wymaganiami normy oraz aspektami prawnymi.

 • Krok 9

  pozytywny-wynik-auditu-certyfikacyjnego

  Pozytywny wynik auditu oznacza brak stwierdzenia niezgodności w funkcjonującym systemie zarządzania i zarekomendowaniu przez auditorów do jednostki certyfikującej o wydanie certyfikatu.

 • Krok 10

  przyznanie-certyfikatu-iso

  Certyfikat ISO jest wydawany przez jednostkę certyfikującą w odniesieniu do danej normy. Zawiera on potwierdzenie zgodności i skuteczności wdrożonego systemu. Certyfikaty ISO są wydane na czas określony.

 • Krok 11

  opracowanie-i-wdrozenie-dzialan-doskonalacych-system-zarzadzania

  Po przeprowadzonej certyfikacji na życzenie klienta nasi specjaliści udzielają także nieodpłatnej pomocy we wdrożeniu zaleceń auditora jednostki certyfikującej. Uruchomienie wspomnianych działań jest konieczne przed przystąpieniem do kolejnego auditu nadzoru.