Szkolenie - Zmiany w normie ISO 9001:2015

CEL SZKOLENIA ORAZ GRUPA DOCELOWA

Celem szkolenia jest:

 • poznanie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015;
 • zidentyfikowanie i podkreślenie zmian;
 • przygotowanie do samodzielnego dostosowania funkcjonujących w organizacjach systemów zarządzania jakością do wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015;
 • zrozumienie procesu zarządzania ryzykiem oraz innych nowych elementów dotychczas nie występujących w normie;
 • przygotować się do samodzielnego utrzymania bądź dostosowania funkcjonującego w przedsiębiorstwie systemu do nowego wydania normy ISO 9001.

W szkoleniu mogą uczestniczyć:

 • osoby z różnych szczebli organizacji;
 • osoby chcące uzupełnić bądź umocnić swoje kompetencje z zakresu wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015.

METODYKA SZKOLENIA

 • dostosowany do oczekiwań i poziomu zaawansowania wiedzy oraz kompetencji słuchaczy;
 • porusza zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne rady;
 • obejmuje aktywne uczestnictwo w realizacji licznych zadań, ćwiczeń oraz analizach przypadków;
 • zawiera szczegółowe omówienie nowych elementów normy PN-EN ISO 9001:2015;
 • podkreśla zmiany w dotychczasowych zagadnieniach.

CZAS TRWANIA I MIEJSCE REALIZACJI

Czas trwania:

 • dostosowany do oczekiwań uczestników;
 • dostosowany do poziomu zaawansowania wiedzy i kompetencji uczestników;
 • waha się on od jednego do kilku dni;
 • uwzględnia zarówno godziny wykładowe, jak i ćwiczeniowe.

Miejsce realizacji:

Organizujemy zarówno szkolenia zamknięte, jak i otwarte na terenie całej Polski.

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

Każdy uczestnik na zakończenie otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu „Praktyczne zastosowanie normy ISO 9001:2015”. W zależności od oczekiwań słuchaczy istnieje możliwość przeprowadzenia testu sprawdzającego nabytą wiedzę.

Jesteś zainteresowany szkoleniem?

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Wróć do Szkoleń ISO 9001

Zobacz wszystkie nasze Szkolenia ISO