ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA - Katalog Szkoleń

Zintegrowany System Zarządzania to forma połączenia procedur, polityk i innych dokumentów związanych
z wymaganiami kilku (co najmniej dwóch) norm. Zintegrowane systemy zarządzania umożliwiają tworzenie efektu synergii i dzięki temu czerpania wielu korzyści,których osiągnięcie jest niemożliwe lub znacznie trudniejsze w chwili wdrażania, czy też utrzymywania każdego systemu z osobna.

Integracja systemów jest niezwykle popularna zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Umożliwia ona m.in. zmniejszenie kosztów wdrożenia wszystkich wymagań norm, zmniejszenie kosztów utrzymania systemów, ich certyfikacji oraz minimalizuje ilość będących w obiegu dokumentów systemowych. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania lub dokonanie integracji funkcjonujących systemów możliwe jest w każdej organizacji bez względu na jej specyfikę, wielkość, czy lokalizację. Szkolenie z zakresu Zintegrowanych Systemów Zarządzania pozwoli poznać specyfikę różnych normy w ramach jednego szkolenia/kursu ISO.