Szkolenie - Zespół wdrożeniowy Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO/IEC 27001, PN-N-18001 / OHSAS 18001 / ISO 45001

CEL SZKOLENIA ORAZ GRUPA DOCELOWA

Celem szkolenia jest:

 • poznanie przyczyn i korzyści wynikających z integracji systemów zarządzania;
 • poznanie wymagań norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, ISO 50001:2018, PN-ISO/IEC 27001:2017, PN-N-18001:2004 / OHSAS 18001:2007 / ISO 45001:2018;
 • interpretacja norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 27001, PN-N-18001 / OHSAS 18001 / ISO 45001 w kontekście wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania;
 • przygotowanie uczestników do codziennej pracy w środowisku Zintegrowanych Systemów Zarządzania.

W szkoleniu mogą uczestniczyć:

 • osoby z różnych szczebli organizacji;
 • osoby pracujące w środowisku Zintegrowanych Systemów Zarządzania;
 • kandydaci do zespołu wdrożenia Zintegrowanych Systemów Zarządzania.

METODYKA SZKOLENIA

 • dostosowana do oczekiwań i poziomu zaawansowania wiedzy oraz kompetencji słuchaczy;
 • porusza zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne rady;
 • obejmuje aktywne uczestnictwo w realizacji licznych zadań, ćwiczeń oraz analizach przypadków;
 • obejmuje poznanie przyczyn i korzyści wynikających z integracji systemów zarządzania;
 • zawiera omówienie wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 27001, PN-N-18001/ OHSAS 18001 / ISO 45001 oraz sposobów wdrożenia zintegrowanego systemu.

CZAS TRWANIA I MIEJSCE REALIZACJI

Czas trwania:

 • dostosowany do oczekiwań uczestników;
 • dostosowany do poziomu zaawansowania wiedzy i kompetencji uczestników;
 • waha się on od jednego do kilku dni;
 • uwzględnia zarówno godziny wykładowe, jak i ćwiczeniowe.

Miejsce realizacji:

Organizujemy zarówno szkolenia zamknięte, jak i otwarte na terenie całej Polski.

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

Każdy uczestnik na zakończenie otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu „Zespół wdrożeniowy Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO/IEC 27001, PN-N-18001 / OHSAS 18001 / ISO 45001”. W zależności od oczekiwań słuchaczy istnieje możliwość przeprowadzenia testu sprawdzającego nabytą wiedzę.

Jesteś zainteresowany szkoleniem?

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.