Szkolenie doskonalące Auditora wewnętrznego SZBI ISO/IEC 27001:2017

CEL SZKOLENIA ORAZ GRUPA DOCELOWA

Celem szkolenia jest:

 • umocnienie bądź poszerzenie wiedzy z zakresu wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2017 oraz praktyk auditorskich;
 • doprecyzowanie wiedzy dotyczącej normy;
 • poznanie licznych zaawansowanych praktyk auditorskich stosowanych przez doświadczone zespoły auditorów nie tylko wewnętrznych, ale i wiodących (reprezentujących stronę trzecią – jednostkę certyfikującą);
 • przygotowanie do samodzielnego przeprowadzania auditów wewnętrznych oraz zarządzania zespołem co-auditorów

Szkolenie kierowane jest do:

 • osób posiadających uprawnienia auditora wewnętrznego;
 • osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu ISO 27001.

METODYKA SZKOLENIA

 • dostosowana do oczekiwań i poziomu zaawansowania wiedzy oraz kompetencji słuchaczy;
 • porusza zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne rady;
 • obejmuje aktywne uczestnictwo w realizacji licznych zadań, ćwiczeń oraz analizach przypadków;
 • zawiera omówienie wymagań ISO 27001;
 • uwzględnia omówienie zaawansowanych technik i praktyk auditorskich.

CZAS TRWANIA I MIEJSCE REALIZACJI

Czas trwania:

 • dostosowany do oczekiwań uczestników;
 • dostosowany do poziomu zaawansowania wiedzy i kompetencji uczestników;
 • waha się on od jednego do kilku dni;
 • uwzględnia zarówno godziny wykładowe, jak i ćwiczeniowe.

Miejsce realizacji:

Organizujemy zarówno szkolenia zamknięte, jak i otwarte na terenie całej Polski.

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

Każdy uczestnik na zakończenie otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu „Szkolenie doskonalące Auditora wewnętrznego SZBI ISO/IEC 27001:2017”. W zależności od oczekiwań słuchaczy istnieje możliwość przeprowadzenia testu sprawdzającego nabytą wiedzę.

Jesteś zainteresowany szkoleniem?

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Wróć do Szkoleń ISO 27001:2017

Zobacz wszystkie Szkolenia ISO