System Zarządzania Środowiskowego - Katalog Szkoleń ISO 14001

ISO 14001 to norma zawierająca wymagania dotyczące Systemu Zarządzania Środowiskowego. Stosowanie jej zasad ułatwia organizacjom realizację celów środowiskowych oraz minimalizację kosztów.

Norma ISO 14001 niezwykle często jest integrowana z innymi normami współtworząc Zintegrowany System Zarządzania. Jej wdrożenie możliwe jest w każdej organizacji bez względu na jej specyfikę, wielkość, czy lokalizację. Szkolenie ISO 14001 tj. z zakresu Systemu Zarządzania Środowiskowego umożliwi poznanie ogólnego charakteru normy. Dodatkowo poruszy liczne kwestie związane z zarządzaniem organizacją ukierunkowaną na poprawę efektywności działalności środowiskowej, a także ułatwi zrozumienie procesów takich jak np. gospodarka odpadami.