System Zarządzania Środowiskowego

System Zarządzania Środowiskowego

Praktyczne zastosowanie normy
ISO 14001:2015

Zmiany w normie
ISO 14001:2015

Auditor wewnętrzny SZŚ
ISO 14001:2015

Szkolenie doskonalące Auditora wewnętrznego SZŚ
ISO 14001:2015

Przedstawiciel Najwyższego Kierownictwa SZŚ
ISO 14001:2015

Specjalista ds. SZŚ
ISO 14001:2015

Ochrona środowiska w przedsiębiorstwach (wymagania prawne, obowiązki, sprawozdawczość)

Gospodarka odpadowa w przedsiębiorstwach

Gospodarka wodno-ściekowa w przedsiębiorstwach