System Zarządzania Energią - Katalog Szkoleń ISO 50001

ISO 50001 zawiera wymagania dotyczące Systemu Zarządzania Energią i skupia się na zużyciu energii oraz efektywności energetycznej. Wdrożenie ISO 50001 możliwe jest w każdej organizacji bez względu na jej specyfikę, wielkość, czy lokalizację. Szkolenie ISO 50001 tj. z zakresu Systemu Zarządzania Energią pozwoli poznać ogólny charakter normy oraz poruszy liczne kwestie związane z zarządzaniem zużyciem energii, alternatywnymi źródłami energii oraz auditem energetycznym. Ponadto, umożliwi poznanie technik zmniejszenia zużycia energii.