System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Praktyczne zastosowanie normy
ISO/IEC 27001:2014

Auditor wewnętrzny SZBI
ISO/IEC 27001:2014

Przedstawiciel Najwyższego Kierownictwa SZBI
ISO/IEC 27001:2014

Specjalista ds. SZBI
ISO/IEC 27001:2014