System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
- Katalog Szkoleń ISO 27001

ISO 27001 zawiera wymagania dotyczące Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i opiera się na podejściu procesowym. Wdrożenie ISO 27001 możliwe jest w każdej organizacji bez względu na jej specyfikę, wielkość, czy lokalizację. Szkolenie ISO 27001 tj. z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji pozwoli poznać ogólny charakter normy oraz poruszy liczne kwestie związane z zarządzaniem informacjami w organizacji. Ponadto, umożliwi poznanie i zrozumienie licznych zagrożeń i zastosowania zabezpieczeń informacji, także zabezpieczeń dotyczących nośników informacji.