Szkolenie - Specjalista ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO/IEC 27001, PN-N-18001 / OHSAS 18001 / ISO 45001

CEL SZKOLENIA ORAZ GRUPA DOCELOWA

Celem szkolenia jest:

 • poznanie przyczyn i korzyści wynikających z integracji systemów zarządzania;
 • poznanie wymagań norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, ISO 50001:2018, PN-ISO/IEC 27001:2017, PN-N-18001:2004 / OHSAS 18001:2007 / ISO 45001:2018;
 • interpretacja norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 27001, PN-N-18001 / OHSAS 18001 / ISO 45001 w kontekście wsparcia wdrożenia, utrzymania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania;
 • przygotowanie uczestników do codziennej pracy w środowisku Zintegrowanych Systemów Zarządzania oraz wsparcia pracy Przedstawiciela Najwyższego Kierownictwa ZSZ.

W szkoleniu mogą uczestniczyć:

 • osoby z różnych szczebli organizacji;
 • osoby pracujące w zespole utrzymującym Zintegrowany System Zarządzania.
 • kandydaci na stanowisko Specjalisty ds. ZSZ.

METODYKA SZKOLENIA

 • dostosowana do oczekiwań i poziomu zaawansowania wiedzy oraz kompetencji słuchaczy;
 • porusza zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne rady;
 • obejmuje aktywne uczestnictwo w realizacji licznych zadań, ćwiczeń oraz analizach przypadków;
 • obejmuje poznanie przyczyn i korzyści wynikających z integracji systemów zarządzania;
 • zawiera omówienie wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 27001, PN-N-18001 / OHSAS 18001 / ISO 45001 oraz sposobów wsparcia funkcjonowania zintegrowanego systemu.

CZAS TRWANIA I MIEJSCE REALIZACJI

Czas trwania:

 • dostosowany do oczekiwań uczestników;
 • dostosowany do poziomu zaawansowania wiedzy i kompetencji uczestników;
 • waha się on od jednego do kilku dni;
 • uwzględnia zarówno godziny wykładowe, jak i ćwiczeniowe.

Miejsce realizacji:

Organizujemy zarówno szkolenia zamknięte, jak i otwarte na terenie całej Polski.

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zakończone jest egzaminem. Uzyskanie pozytywnej oceny umożliwia wydanie certyfikatu potwierdzającego kompetencje wymagane na stanowisku Specjalisty ds. ZSZ.

Jesteś zainteresowany szkoleniem?

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.