SZKOLENIE -Specjalista ds. BHP PN-N-18001:2004 / OHSAS 18001:2007 / ISO 45001:2018

CEL SZKOLENIA ORAZ GRUPA DOCELOWA

Celem szkolenia jest:

 • poznanie wymagań normy PN-N-18001:2004 / OHSAS 18001:2007 / ISO 45001:2018;
 • interpretacja normy w kontekście wsparcia wdrożenia, utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy;
 • przygotowanie uczestników do codziennej pracy z normą oraz wsparcia pracy Przedstawiciela Najwyższego Kierownictwa BHP;
 • uzyskanie lub umocnienie kompetencji z zakresu normy PN-N-18001:2004 / OHSAS 18001:2007 / ISO 45001:2018 oraz wsparcia funkcjonowania Systemu Zarządzania BHP.

W szkoleniu mogą uczestniczyć:

 • osoby z różnych szczebli organizacji;
 • osoby pracujące w zespole utrzymującym System Zarządzania BHP;
 • kandydaci na stanowisko Specjalisty ds. BHP PN-N-18001:2004 / OHSAS 18001:2007 / ISO 45001:2018.

METODYKA SZKOLENIA

 • dostosowana do oczekiwań i poziomu zaawansowania wiedzy oraz kompetencji słuchaczy; - porusza zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne rady;
 • obejmuje aktywne uczestnictwo w realizacji licznych zadań, ćwiczeń oraz analizach przypadków;
 • zawiera omówienie wymagań normy PN-N-18001:2004 / OHSAS 18001:2007 / ISO 45001:2018;
 • obejmuje przedstawienie sposobów wsparcia funkcjonowania systemu.

CZAS TRWANIA I MIEJSCE REALIZACJI

Czas trwania:

 • dostosowany do oczekiwań uczestników;
 • dostosowany do poziomu zaawansowania wiedzy i kompetencji uczestników;
 • waha się on od jednego do kilku dni;
 • uwzględnia zarówno godziny wykładowe, jak i ćwiczeniowe.

Miejsce realizacji:

Organizujemy zarówno szkolenia zamknięte, jak i otwarte na terenie całej Polski.

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zakończone jest egzaminem. Uzyskanie pozytywnej oceny umożliwia wydanie certyfikatu potwierdzającego kompetencje wymagane na stanowisku Specjalisty ds. BHP PN-N-18001:2004.

Jesteś zainteresowany szkoleniem?

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Wróć do Szkoleń OHSAS 18001 / ISO 45001

Zobacz wszystkie nasze Szkolenia ISO