Szkolenie - Przedstawiciel Najwyższego Kierownictwa SZE ISO 50001:2018

CEL SZKOLENIA ORAZ GRUPA DOCELOWA

Celem szkolenia jest:

 • poznanie wymagań normy ISO 50001:2018;
 • interpretacja normy ISO 50001 w kontekście wdrożenia, utrzymania bądź kierowania rozwojem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Energią;
 • przygotowanie uczestników do codziennej pracy z wymaganiami normy;
 • umocnienie posiadanych kompetencji;
 • przygotowanie do samodzielnego wdrożenia, utrzymania, doskonalenia bądź dostosowania funkcjonującego w przedsiębiorstwie systemu do wymagań ISO 50001.

W szkoleniu mogą uczestniczyć:

 • osoby z różnych szczebli organizacji;
 • Pełnomocnicy ds. SZE;
 • kandydaci do roli Przedstawiciela Najwyższego Kierownictwa SZE ISO 50001.

 

METODYKA SZKOLENIA

 • dostosowana do oczekiwań i poziomu zaawansowania wiedzy oraz kompetencji słuchaczy;
 • porusza zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne rady;
 • obejmuje aktywne uczestnictwo w realizacji licznych zadań, ćwiczeń oraz analizach przypadków;
 • zawiera omówienie wymagań normy ISO 50001:2018;
 • obejmuje omówienie sposobów doskonalenia wdrożonego systemu.

CZAS TRWANIA I MIEJSCE REALIZACJI

Czas trwania:

 • dostosowany do oczekiwań uczestników;
 • dostosowany do poziomu zaawansowania wiedzy i kompetencji uczestników;
 • waha się on od jednego do kilku dni;
 • uwzględnia zarówno godziny wykładowe, jak i ćwiczeniowe.

Miejsce realizacji:

Organizujemy zarówno szkolenia zamknięte, jak i otwarte na terenie całej Polski.

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zakończone jest egzaminem. Uzyskanie pozytywnej oceny umożliwia wydanie certyfikatu potwierdzającego kompetencje wymagane do roli Przedstawiciela Najwyższego Kierownictwa SZE ISO 50001:2018.

Jesteś zainteresowany szkoleniem?

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Wróć do Szkoleń ISO 50001:2018

Zobacz wszystkie Szkolenia ISO