Szkolenie - Praktyczne zastosowanie Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO/IEC 27001, PN-N-18001 / OHSAS 18001 / ISO 45001

CEL SZKOLENIA ORAZ GRUPA DOCELOWA

Celem szkolenia jest:

 • poznanie przyczyn i korzyści wynikających z integracji systemów zarządzania;
 • poznanie wymagań norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, ISO 50001:2018, PN-ISO/IEC 27001:2017, PN-N-18001:2004 / OHSAS 18001:2007 / ISO 45001:2018;
 • interpretacja ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO/IEC 27001, PN-N-18001 /
  OHSAS 18001 / ISO 45001 w kontekście wdrożenia/utrzymania Zintegrowanego Systemu Zarządzania;
 • przygotowanie do codziennej pracy z wymaganiami norm;
 • przygotowanie do samodzielnego wdrożenia, utrzymania bądź zintegrowania funkcjonującego w przedsiębiorstwie systemu według wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO/IEC 27001, PN-N-18001 / OHSAS 18001 / ISO 45001.

W szkoleniu mogą uczestniczyć:

 • osoby z różnych szczebli organizacji;
 • osoby chcące uzyskać bądź umocnić swoje kompetencje z zakresu Zintegrowanych Systemów Zarządzania.

METODYKA SZKOLENIA

 • dostosowana do oczekiwań i poziomu zaawansowania wiedzy oraz kompetencji słuchaczy;
 • porusza zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktycznych rad;
 • obejmuje aktywne uczestnictwo słuchaczy poprzez realizację licznych zadań, ćwiczeń oraz analiz przypadków;
 • zawiera omówienie przyczyn i korzyści wynikających z integracji systemów zarządzania;
 • zawiera elementy wprowadzające do świata Zintegrowanych Systemów Zarządzania, a także norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, ISO 50001:2018, PN-ISO/IEC 27001:2017, PN-N-18001:2004 / OHSAS 18001:2007 / ISO 45001:2018.

CZAS TRWANIA I MIEJSCE REALIZACJI

Czas trwania:

 • dostosowany do oczekiwań uczestników;
 • dostosowany do poziomu zaawansowania wiedzy i kompetencji uczestników;
 • waha się on od jednego do kilku dni;
 • uwzględnia zarówno godziny wykładowe, jak i ćwiczeniowe.

Miejsce realizacji:
Organizujemy zarówno szkolenia zamknięte, jak i otwarte na terenie całej Polski.

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

Każdy uczestnik na zakończenie otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu „Praktyczne zastosowanie Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO/IEC 27001, PN-N-18001 / OHSAS 18001:2007 / ISO 45001:2018”. W zależności od oczekiwań słuchaczy istnieje możliwość przeprowadzenia testu sprawdzającego nabytą wiedzę.

Jesteś zainteresowany szkoleniem?

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.