Szkolenie - Praktyczne zastosowanie normy ISO 9001:2015

CEL SZKOLENIA ORAZ GRUPA DOCELOWA

Celem szkolenia jest:

 • poznanie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015;
 • interpretacja ISO 9001 w kontekście wdrożenia/utrzymania Systemu Zarządzania Jakością;
 • przygotowanie do codziennej pracy z nowym wydaniem normy;
 • przygotowanie do samodzielnego wdrożenia, utrzymania bądź dostosowania funkcjonującego w przedsiębiorstwie systemu do nowego wydania normy ISO 9001;
 • zrozumienie procesu zarządzania ryzykiem.

W szkoleniu mogą uczestniczyć:

 • osoby z różnych szczebli organizacji;
 • osoby chcące uzyskać bądź umocnić swoje kompetencje z zakresu wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015.

METODYKA SZKOLENIA

 • dostosowana do oczekiwań i poziomu zaawansowania wiedzy oraz kompetencji słuchaczy;
 • porusza zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktycznych rad;
 • obejmuje aktywne uczestnictwo słuchaczy poprzez realizację licznych zadań, ćwiczeń oraz analiz przypadków;
 • zawiera elementy wprowadzające do świata jakości i znormalizowanych norm, a w tym przede wszystkim do normy ISO 9001:2015.

CZAS TRWANIA I MIEJSCE REALIZACJI

Czas trwania:

 • dostosowany do oczekiwań uczestników;
 • dostosowany do poziomu zaawansowania wiedzy i kompetencji uczestników;
 • waha się on od jednego do kilku dni;
 • uwzględnia zarówno godziny wykładowe, jak i ćwiczeniowe.

Miejsce realizacji:

Organizujemy zarówno szkolenia zamknięte, jak i otwarte na terenie całej Polski.

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

Każdy uczestnik na zakończenie otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu „Praktyczne zastosowanie normy ISO 9001:2015”. W zależności od oczekiwań słuchaczy istnieje możliwość przeprowadzenia testu sprawdzającego nabytą wiedzę.

Jesteś zainteresowany szkoleniem?

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Wróć do Szkoleń ISO 9001

Zobacz wszystkie nasze Szkolenia ISO