SZKOLENIE - Praktyczne zastosowanie normy BHP PN-N-18001:2004 / OHSAS 18001:2007 / ISO 45001:2018

CEL SZKOLENIA ORAZ GRUPA DOCELOWA

Celem szkolenia jest:

 • poznanie wymagań normy PN-N-18001:2004 / OHSAS 18001:2007 / ISO 45001:2018;
 • interpretacja wymagań normy w kontekście wdrożenia bądź utrzymania Systemu Zarządzania BHP;
 • przygotowanie uczestników do tworzenia wewnętrznych, skutecznych zasad BHP;
 • zrozumienie ryzyka zawodowego;
 • zastosowanie nabytej wiedzy w działaniach ukierunkowanych na minimalizację wypadków w przedsiębiorstwie;
 • przygotowanie do samodzielnego wdrożenia lub utrzymania funkcjonującego w przedsiębiorstwie systemu BHP.

W szkoleniu mogą uczestniczyć:

 • osoby z różnych szczebli organizacji;
 • osoby, które chcą uzyskać bądź umocnić swoje kompetencje z zakresu wymagań normy PN-N-18001:2004 / OHSAS 18001:2007 / ISO 45001:2018.

METODYKA SZKOLENIA

 • dostosowana do oczekiwań i poziomu zaawansowania wiedzy oraz kompetencji słuchaczy;
 • porusza zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne rady;
 • obejmuje aktywne uczestnictwo w realizacji licznych zadań, ćwiczeń oraz analizach przypadków;
 • zawiera elementy wprowadzające do świata BHP oraz normy PN-N-18001:2004 / OHSAS 18001:2007 / ISO 45001:2018.

CZAS TRWANIA I MIEJSCE REALIZACJI

Czas trwania:

 • dostosowany do oczekiwań uczestników;
 • dostosowany do poziomu zaawansowania wiedzy i kompetencji uczestników;
 • waha się on od jednego do kilku dni;
 • uwzględnia zarówno godziny wykładowe, jak i ćwiczeniowe.

Miejsce realizacji:

Organizujemy zarówno szkolenia zamknięte, jak i otwarte na terenie całej Polski.

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

Każdy uczestnik na zakończenie otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu „Praktyczne zastosowanie normy PN-N-18001:2004 / OHSAS 18001:2007 / ISO 45001:2018”. W zależności od oczekiwań słuchaczy istnieje możliwość przeprowadzenia testu sprawdzającego nabytą wiedzę.

Jesteś zainteresowany szkoleniem?

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Wróć do Szkoleń OHSAS 18001 / ISO 45001

Zobacz wszystkie nasze Szkolenia ISO