Szkolenie - Ochrona środowiska w przedsiębiorstwach (wymagania prawne, obowiązki, sprawozdawczość)

CEL SZKOLENIA ORAZ GRUPA DOCELOWA

Celem szkolenia jest:

 • poznanie wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz towarzyszących im obowiązków;
 • poznanie problematyki sprawozdawczości z zakresu ingerencji przedsiębiorstwa w środowisko;
 • przygotowanie uczestników do prawidłowej interpretacji i wykorzystywania aspektów prawnych;
 • przygotowanie do obowiązkowego i terminowego sporządzania sprawozdań wymaganych przez instytucje państwowe;
 • uzyskanie lub umocnienie kompetencji z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska w organizacjach o różnych profilach działalności.

W szkoleniu mogą uczestniczyć:

 • osoby z różnych szczebli organizacji;
 • osoby mające w swojej pracy lub chcące mieć do czynienia z działalnością środowiskową.

METODYKA SZKOLENIA

 • dostosowana do oczekiwań i poziomu zaawansowania wiedzy oraz kompetencji słuchaczy;
 • porusza zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne rady;
 • obejmuje aktywne uczestnictwo w realizacji licznych zadań, ćwiczeń oraz analizach przypadków;
 • zawiera omówienie podstawowych elementów efektywnej działalności środowiskowej;
 • zawiera omówienie wymagań prawnych w aspekcie ochrony środowiska oraz problematyki sprawozdawczości.

 

CZAS TRWANIA I MIEJSCE REALIZACJI

Czas trwania:

 • dostosowany do oczekiwań uczestników;
 • dostosowany do poziomu zaawansowania wiedzy i kompetencji uczestników;
 • waha się on od jednego do kilku dni;
 • uwzględnia zarówno godziny wykładowe, jak i ćwiczeniowe.

Miejsce realizacji:

Organizujemy zarówno szkolenia zamknięte, jak i otwarte na terenie całej Polski.

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

Każdy uczestnik na zakończenie otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu „Ochrona środowiska w przedsiębiorstwach (wymagania prawne, obowiązki, sprawozdawczość)”. W zależności od oczekiwań słuchaczy istnieje możliwość przeprowadzenia testu sprawdzającego nabytą wiedzę.

Jesteś zainteresowany szkoleniem?

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Wróć do Szkoleń ISO 14001:2015

Zobacz wszystkie Szkolenia ISO