Szkolenie - Integracja systemu zarządzania energią w ujęciu obowiązujących w organizacji standardów jakościowych oraz środowiskowych

PROGRAM SZKOLENIA ORAZ GRUPA DOCELOWA

Program szkolenia:

 • Dlaczego zarządzanie energią jest szansą do poszukiwania nowych obszarów oszczędnościowych?
 • Jakie definicje wyróżniają normę ISO 50001 na tle norm ISO 9001 oraz ISO 14001?
 • Jak w praktyce rozumieć pojęcia techniczne używane w normie ISO 50001?
 • Jak przygotować się do wdrożenia normy ISO 50001 w organizacji posiadającej systemy jakościowe i środowiskowe?
 • Jak rozumieć w praktyce wymagania stosowane przez normę ISO 50001?;
 • Jakie problemy napotykają firmy w ramach wdrażania SZE – jak im zapobiec, biorąc pod uwagę bogate doświadczenia trenera?
 • Jak zintegrować system zarządzania energią z systemami jakościowymi i środowiskowymi – jak ograniczyć ilość procedur przy wdrażaniu ISO 50001?
 • Korzyści i wady funkcjonowania systemu zarządzania energią w organizacji;
 • Podsumowanie szkolenia – dyskusja.

W szkoleniu mogą uczestniczyć:

 • osoby z różnych szczebli organizacji;
 • osoby chcące uzyskać bądź umocnić swoje kompetencje z zakresu wymagań normy ISO 50001:2018;
 • osoby pracujące w środowisku Zintegrowanych Systemów Zarządzania;
 • kandydaci do zespołu wdrożenia Zintegrowanych Systemów Zarządzania.

METODYKA SZKOLENIA

 • dostosowana do oczekiwań i poziomu zaawansowania wiedzy oraz kompetencji słuchaczy;
 • porusza zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne rady;
 • obejmuje aktywne uczestnictwo w realizacji licznych zadań, ćwiczeń oraz analizach przypadków;
 • zawiera elementy wprowadzające do świata zarządzania energią, efektywności energetycznej oraz znormalizowanych norm, a w tym przede wszystkim do normy ISO 50001:2018.

CZAS TRWANIA I MIEJSCE REALIZACJI

Czas trwania:

 • dostosowany do oczekiwań uczestników;
 • dostosowany do poziomu zaawansowania wiedzy i kompetencji uczestników;
 • waha się on od jednego do kilku dni;
 • uwzględnia zarówno godziny wykładowe, jak i ćwiczeniowe.

Miejsce realizacji:

Organizujemy zarówno szkolenia zamknięte, jak i otwarte na terenie całej Polski.

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

Każdy uczestnik na zakończenie otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu „Integracja systemu zarządzania energią w ujęciu obowiązujących w organizacji standardów jakościowych oraz środowiskowych”. W zależności od oczekiwań słuchaczy istnieje możliwość przeprowadzenia testu sprawdzającego nabytą wiedzę.

Jesteś zainteresowany szkoleniem?

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Wróć do Szkoleń ISO 50001:2018

Zobacz wszystkie Szkolenia ISO