Szkolenie - Gospodarka wodno-ściekowa w przedsiębiorstwach

CEL SZKOLENIA ORAZ GRUPA DOCELOWA

Celem szkolenia jest:

 • poznanie problematyki gospodarki wodno-ściekowej, charakterystycznych parametrów, propozycji inwestycji oraz rozbudowy infrastruktury z tym związanej;
 • poznanie wymagań prawnych w aspekcie gospodarki wodno-ściekowej;
 • przygotowanie uczestników do właściwego zagospodarowania ścieków;
 • poznanie sposobów oczyszczenia ścieków;
 • uzyskanie lub umocnienie kompetencji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w przedsiębiorstwach o różnych profilach działalności.

W szkoleniu mogą uczestniczyć:

 • osoby z różnych szczebli organizacji;
 • osoby chcące uzyskać lub umocnić kompetencje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w przedsiębiorstwach o różnych profilach działalności.

METODYKA SZKOLENIA

 • dostosowana do oczekiwań i poziomu zaawansowania wiedzy oraz kompetencji słuchaczy;
 • porusza zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne rady;
 • obejmuje aktywne uczestnictwo w realizacji licznych zadań, ćwiczeń oraz analizach przypadków;
 • zawiera omówienie wymagań dotyczących gospodarki wodno-ściekowej;
 • obejmuje przedstawienie sposobów zagospodarowania ścieków oraz możliwych inwestycji z tym związanych.

CZAS TRWANIA I MIEJSCE REALIZACJI

Czas trwania:

 • dostosowany do oczekiwań uczestników;
 • dostosowany do poziomu zaawansowania wiedzy i kompetencji uczestników;
 • waha się on od jednego do kilku dni;
 • uwzględnia zarówno godziny wykładowe, jak i ćwiczeniowe.

Miejsce realizacji:

Organizujemy zarówno szkolenia zamknięte, jak i otwarte na terenie całej Polski.

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

Każdy uczestnik na zakończenie otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu „Gospodarka wodno-ściekowa w przedsiębiorstwach”. W zależności od oczekiwań słuchaczy istnieje możliwość przeprowadzenia testu sprawdzającego nabytą wiedzę.

Jesteś zainteresowany szkoleniem?

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Wróć do Szkoleń ISO 14001:2015

Zobacz wszystkie Szkolenia ISO