Szkolenie - Gospodarka odpadowa w przedsiębiorstwach

CEL SZKOLENIA ORAZ GRUPA DOCELOWA

Celem szkolenia jest:

 • poznanie problematyki gospodarki odpadami, ich klasyfikacji, identyfikacji źródła pochodzenia oraz właściwego magazynowania i utylizacji;
 • poznanie wymagań prawnych w aspekcie gospodarki odpadami;
 • przygotowanie uczestników do codziennego obcowania z odpadem zarówno bezpiecznym, jak i niebezpiecznym dla człowieka;
 • uzyskanie lub umocnienie kompetencji z zakresu zagospodarowania odpadów  w przedsiębiorstwach o różnych profilach działalności.

Uczestnikami mogą być:

 • osoby z różnych szczebli organizacji;
 • osoby, które w codziennej pracy mają lub będą mieć do czynienia z odpadami.

METODYKA SZKOLENIA

 • dostosowana do oczekiwań i poziomu zaawansowania wiedzy oraz kompetencji słuchaczy;
 • porusza zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne rady;
 • obejmuje aktywne uczestnictwo w realizacji licznych zadań, ćwiczeń oraz analizach przypadków;
 • zawiera omówienie rodzajów odpadów, aspektów prawnych, klasyfikacji odpadów, magazynowania oraz utylizacji.

 

CZAS TRWANIA I MIEJSCE REALIZACJI

Czas trwania:

 • dostosowany do oczekiwań uczestników;
 • dostosowany do poziomu zaawansowania wiedzy i kompetencji uczestników;
 • waha się on od jednego do kilku dni;
 • uwzględnia zarówno godziny wykładowe, jak i ćwiczeniowe.

Miejsce realizacji:

Organizujemy zarówno szkolenia zamknięte, jak i otwarte na terenie całej Polski.

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

Każdy uczestnik na zakończenie otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu „Gospodarka odpadowa w przedsiębiorstwach”. W zależności od oczekiwań słuchaczy istnieje możliwość przeprowadzenia testu sprawdzającego nabytą wiedzę.

Jesteś zainteresowany szkoleniem?

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Wróć do Szkoleń ISO 14001:2015

Zobacz wszystkie Szkolenia ISO