Szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO/IEC 27001, PN-N-18001 / OHSAS 18001 / ISO 45001

CEL SZKOLENIA ORAZ GRUPA DOCELOWA

Celem szkolenia jest:

 • poznanie przyczyn i korzyści wynikających z integracji systemów zarządzania;
 • poznanie wymagań norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, ISO 50001:2018, PN-ISO/IEC 27001:2017, PN-N-18001:2004 / OHSAS 18001:2007 / ISO 45001:2018;
 • uzyskanie uprawnień auditora wewnętrznego ZSZ;
 • zrozumienie ważnych elementów norm;
 • poznanie licznych praktyk auditorskich stosowanych przez doświadczone zespoły auditorów to jest np. techniki auditowania, sposoby formułowania pytań podczas auditu, zarządzanie czasem auditu, itp.;
 • przygotowanie do samodzielnego przeprowadzania auditów wewnętrznych według wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO/IEC 27001, PN-N-18001 / OHSAS 18001 / ISO 45001.

W szkoleniu mogą uczestniczyć:

 • pracownicy z różnych szczebli organizacji;
 • dotychczasowi auditorzy wewnętrzni;
 • kandydaci na auditorów wewnętrznych ZSZ;
 • Pełnomocnicy ds. ZSZ / Przedstawiciele Najwyższego Kierownictwa;
 • osoby chcące uzupełnić swoje kompetencje o wiedzę z zakresu wymagań norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, ISO 50001:2018, PN-ISO/IEC 27001:2017, PN-N-18001:2004 / OHSAS 18001:2007 / ISO 45001:2018.

METODYKA SZKOLENIA

 • dostosowana do oczekiwań i poziomu zaawansowania wiedzy oraz kompetencji słuchaczy;
 • porusza zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne rady;
 • obejmuje aktywne uczestnictwo w realizacji licznych zadań, ćwiczeń oraz analizach przypadków;
 • zawiera omówienie przyczyn i korzyści wynikających z integracji systemów zarządzania;
 • zawiera omówienie wymagań ISO 9001, ISO 14001, ISO 5001, ISO 27001, PN-N-18001 / OHSAS 18001 / ISO 45001 oraz technik i praktyk auditorskich.

CZAS TRWANIA I MIEJSCE REALIZACJI

Czas trwania:

 • dostosowany do oczekiwań uczestników;
 • dostosowany do poziomu zaawansowania wiedzy i kompetencji uczestników;
 • waha się on od jednego do kilku dni;
 • uwzględnia zarówno godziny wykładowe, jak i ćwiczeniowe.

Miejsce realizacji:

Organizujemy zarówno szkolenia zamknięte, jak i otwarte na terenie całej Polski

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zakończone jest egzaminem. Uzyskanie pozytywnej oceny umożliwia wydanie certyfikatu nadającego uprawnienia auditora wewnętrznego.

Jesteś zainteresowany szkoleniem?

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.