Szkolenie - Auditor wewnętrzny SZJ ISO 9001:2015

CEL SZKOLENIA ORAZ GRUPA DOCELOWA

Celem szkolenia jest:

 • poznanie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015;
 • uzyskanie uprawnień auditora wewnętrznego;
 • zrozumienie ważnych elementów normy;
 • poznanie licznych praktyk auditorskich stosowanych przez doświadczone zespoły auditorów to jest np. techniki auditowania, sposoby formułowania pytań podczas auditu, zarządzanie czasem auditu, itp.;
 • przygotowanie do samodzielnego przeprowadzania auditów wewnętrznych według wymagań nowej normy ISO 9001.

W szkoleniu mogą uczestniczyć:

 • pracownicy z różnych szczebli organizacji;
 • dotychczasowi auditorzy wewnętrzni;
 • kandydaci na auditorów wewnętrznych SZJ ISO 9001:2015;
 • Pełnomocnicy ds. SZJ / Przedstawiciele Najwyższego Kierownictwa ds. SZJ;
 • osoby chcące uzupełnić swoje kompetencje o wiedzę z zakresu wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015.

METODYKA SZKOLENIA

 • dostosowana do oczekiwań i poziomu zaawansowania wiedzy oraz kompetencji słuchaczy;
 • porusza zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktycznych rad;
 • obejmuje aktywne uczestnictwo słuchaczy poprzez realizację licznych zadań, ćwiczeń oraz analiz przypadków;
 • zawiera elementy wprowadzające do świata jakości i znormalizowanych norm, a w tym przede wszystkim do normy ISO 9001:2015.

CZAS TRWANIA I MIEJSCE REALIZACJI

Czas trwania:

 • dostosowany do oczekiwań uczestników;
 • dostosowany do poziomu zaawansowania wiedzy i kompetencji uczestników;
 • waha się on od jednego do kilku dni;
 • uwzględnia zarówno godziny wykładowe, jak i ćwiczeniowe.

Miejsce realizacji:

Organizujemy zarówno szkolenia zamknięte, jak i otwarte na terenie całej Polski.

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zakończone jest egzaminem. Uzyskanie pozytywnej oceny umożliwia wydanie certyfikatu nadającego uprawnienia auditora wewnętrznego.

Jesteś zainteresowany szkoleniem?

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Wróć do Szkoleń ISO 9001

Zobacz wszystkie nasze Szkolenia ISO