Szkolenie - Auditor wewnętrzny SZBI ISO/IEC 27001:2017

CEL SZKOLENIA ORAZ GRUPA DOCELOWA

Celem szkolenia jest:

 • poznanie wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2017
 • uzyskanie uprawnień auditora wewnętrznego SZBI
 • zrozumienie ważnych elementów normy;
 • poznanie licznych praktyk auditorskich stosowanych przez doświadczone zespoły auditorów to jest np. techniki auditowania, sposoby formułowania pytań podczas auditu, zarządzanie czasem auditu, itp.;
 • przygotowanie do samodzielnego przeprowadzania auditów wewnętrznych według wymagań normy ISO 27001.

W szkoleniu mogą uczestniczyć:

 • pracownicy z różnych szczebli organizacji;
 • dotychczasowi auditorzy wewnętrzni;
 • kandydaci na auditorów wewnętrznych SZBI ISO/IEC 27001:2017;
 • Pełnomocnicy ds. SZBI / Przedstawiciele Najwyższego Kierownictwa;
 • osoby chcące uzupełnić swoje kompetencje o wiedzę z zakresu wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2017.

METODYKA SZKOLENIA

 • dostosowana do oczekiwań i poziomu zaawansowania wiedzy oraz kompetencji słuchaczy;
 • porusza zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne rady;
 • obejmuje aktywne uczestnictwo w realizacji licznych zadań, ćwiczeń oraz analizach przypadków;
 •  zawiera omówienie wymagań ISO 27001 oraz technik i praktyk auditorskich.

CZAS TRWANIA I MIEJSCE REALIZACJI

Czas trwania:

 • dostosowany do oczekiwań uczestników;
 • dostosowany do poziomu zaawansowania wiedzy i kompetencji uczestników;
 • waha się on od jednego do kilku dni;
 • uwzględnia zarówno godziny wykładowe, jak i ćwiczeniowe.

Miejsce realizacji:
Organizujemy zarówno szkolenia zamknięte, jak i otwarte na terenie całej Polski.

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zakończone jest egzaminem. Uzyskanie pozytywnej oceny umożliwia wydanie certyfikatu nadającego uprawnienia auditora wewnętrznego.

Jesteś zainteresowany szkoleniem?

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Wróć do Szkoleń ISO 27001:2017

Zobacz wszystkie Szkolenia ISO