Audity Wewnętrzne

Audity Wewnętrzne

Audity wewnętrzne ISO

Wykonujemy rzetelne i kompleksowe audity wewnętrzne w odniesieniu do wymagań norm systemowych, przepisów prawa, wewnętrznych procedur organizacji oraz innych ustaleń, co do których Twoja firma jest zobowiązana. Zlecone działania auditowe realizujemy z zachowaniem zasad poufności, obiektywności oraz bezstronności. Włączeni do zespołu auditującego pracownicy firmy, nabywają nawyków godnych najlepszych audytorów zewnętrznych.