Normy w życiu codziennym

Istnienie norm bez wątpienia wpływa na codzienne życie każdego z nas. Są one wykorzystywane w budownictwie, przy produkcji żywności, podczas świadczenia usług w sektorze ochrony zdrowia, jednak to tylko przykłady dziedzin, w których stosuje się różne normy odniesienia. W obecnej chwili niezwykle ciężkim wydaje się podanie przykładu branży/ sektora, w którym nie stosuje się żadnych norm, o ile nie jest to niemożliwe.

Rzeczywiście normy są powszechne w naszym życiu, pomimo że znaczna część osób tego nie dostrzega. Wpływają one m.in. na poprawę bezpieczeństwa, a także regulują inne aspekty, aby wszystkie elementy tworzyły spójną całość. Można rzec, że normy stanowią swego rodzaju sposób komunikacji (porozumienia się) w formie opisanych specyfikacji np. technicznych. Pozwala to na ujednolicenie zasad/ standardów, a dzięki temu prowadzi do uniknięcia nieporozumienia lub niedomówienia. Ich stosowanie pozwala na uzyskanie licznych korzyści.

W dobie dzisiejszych czasów istnieje mnóstwo różnorodnych norm, jednak nie mają one jednaj definicji. Analizując literaturę oraz obserwując stanowiska różnych przedsiębiorstw można dostrzec ich wiele. Jedną z popularnych definicji jest definicja ISO IEC, która normę określa jako „Dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną ustalający – do powszechnego i wielokrotnego stosowania – zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub ich wyników i zmierzający do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie.” Dla uzupełnienia i lepszego zrozumienia natury normy należy podkreślić, że wszystkie normy charakteryzują się dobrowolnością i rynkowością, a ponadto są oparte na konsensusie i zatwierdzone przez uznaną jednostkę.

W życiu normy otaczają nas każdego dnia praktycznie 24 godziny na dobę. Wymiary łóżka na którym śpimy podlegają pod wymogi ściśle określonych norm, podobnie rzecz wygląda w przypadku pościeli, lampy, czy budzika znajdującego się w naszej sypialni. Istnieje szereg norm „meblowych”, a także tych dotyczących noszonych przez nas ubrań, stosowanych kosmetyków, zamieszkiwanych domów, używanego sprzętu elektrycznego itd. Nawet symbole pralnicze znajdujące się na metce ubraniowej podlegają pod określoną normę (EN ISO 3758), czy na przykład rozmiary noszonych przez nas obrączek (ISO 8653).

Zliczenie ilości otaczających nas norm wydaje się wręcz niemożliwe, podobnie jak zaplanowanie dnia bez kontaktu z nimi. Na szczęście ich istnieje w żaden sposób nie jest kłopotliwe, a wręcz jak wynika z obserwacji, przez wielu nie dostrzegalne. Normy istnieją przede wszystkim dlatego żebyśmy uzyskali dzięki nim określone korzyści. Gdyby normy nie niosły za sobą konkretnych wartości to ich stosowanie byłoby zupełnie niezasadne.