Korzyści płynące z wdrożenia wymagań normy ISO 9001 w przedsiębiorstwie

Wielu przedsiębiorców rozważając wdrożenie wymagań normy ISO 9001 zadaje ekspertom WISO GROUP Sp. z o.o. pytania: Jakie płynął z tego korzyści? Co zyska moja firma? Wychodząc naprzeciw naszym przyszłym klientom w niniejszym artykule zostaną przedstawione przykładowe korzyści, które mogą przedsiębiorcy zyskać dzięki wdrożeniu wymagań normy ISO 9001 w swoich organizacjach.

Przedsiębiorcy stosują różne strategie zarządzania organizacjami. Wśród nich możemy znaleźć także te, które opierają się na wdrożeniu i stosowaniu wymagań norm ISO. Niewątpliwie można stwierdzić, że najpopularniejszym standardem i jednocześnie najbardziej rozpoznawalnym stała się norma ISO 9001 dotycząca Systemu Zarządzania Jakością. Norma ISO 9001 w roku 2015 przeszła swoją nowelizację, dzięki czemu przedsiębiorcy zyskali nowy, bardziej elastyczny zestaw wymagań. Norma ta opisuje szereg mechanizmów, dzięki którym możliwe staje się spełnienie oczekiwań klientów oraz dostosowanie się do ich współczesnych jak i przyszłych potrzeb.

Przedsiębiorcy rozważający wdrożenie wymagań normy ISO 9001 i późniejszą certyfikację powinni mieć na uwadze, że współczesne rynki stale ulegają ogromnym zmianą. W błyskawicznym tempie zmieniają się nie tylko obszary związane z technologiami mobilnymi, ale także np. branża usługowa. Oznacza to, że oczekiwania wobec jakości także ulegają stałym przeobrażeniom. Wszystko potęguje fakt, że coraz częściej z powodu braku czasu nie możemy sobie pozwoli na zakup produktów, bądź usług niskiej jakości, czyli niespełniających naszych oczekiwań. Dzięki tej analizie oczywistym jest, że na rynku pozostają jedynie ci przedsiębiorcy, którzy w sposób szczególny dbają o zadowolenia swoich odbiorców/konsumentów.

Norma ISO 9001 dedykowana jest szczególnie tym firmą, które szukają w tym zakresie wsparcia. Pozwala na dostrzeżenie i uregulowanie m.in.:

  • procesu komunikacji nie tylko z klientem, ale także pracownikami, co prowadzi do jasnego przekazu oraz precyzyjnego określenia wspólnego celu działania;
  • kryteriów jakościowych i sposobów ich osiągnięcia;
  • szans na rozwój oraz działań minimalizujących ryzyko o negatywnym wektorze;
  • sposobów myślenia „do przodu”;
  • zarządzania zmianą;
  • budowania świadomości wśród pracowników, np. dotyczącej czynników wpływających na zadowolenie klientów.

Należy pamiętać, że brak rozwoju firmy w dobie dzisiejszych czasów oraz rosnącej konkurencji oznacza jej szybki upadek. O klienta trzeba walczyć, a więc i stale się doskonalić. Odpowiedzią na wszystkie zawarte w artykule potrzeby stała się właśnie wspomniana norma ISO 9001. Warto zatem, aby organizacja krok po kroku porządkowały swój model zarządzania zorientowany na klienta oraz inne ważne strony zainteresowane.

WISO GROUP Sp. z o.o. jako zespół ekspertów ds. systemów zarządzania dzięki progresywnemu nastawienia na rozwój zawodowy, posiada instrumenty służące pokonywaniu problemów napotkanych w organizacjach, stawiających sobie za cel nieustanny rozwój. Nasze doświadczenia z różnych sektorów rynku, pozwalają nam skutecznie usprawniać każdą organizację, bez względu na jej kontekst i wielkość. Mamy bowiem w swoim portfolio zadowalającą współpracę z największymi firmami w Polsce. Zachęcamy Państwa do poznania naszych usług wdrożeniowych, których owocem jest nie tylko pewność uzyskania certyfikatu, ale także znaczące poprawienie wydajności swoich procesów.