Korzyści płynące z wdrożenia w przedsiębiorstwie normy ISO 14001:2015

Z roku na rok działania pro środowiskowe i działania na rzecz ochrony środowiska stanowią jedno z najważniejszych zadań w strategii zarządzania dla najwyższego kierownictwa w przedsiębiorstwach. Przedsiębiorstwa coraz częściej dążą do osiągnięcia wyraźnych efektów działalności środowiskowej poprzez kontrolę swoich wyrobów i usług. Aby podjęte działania ukierunkowane na ochronę środowiska były skuteczne konieczne jest ich prowadzenie w ramach uporządkowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego organizacji, zwłaszcza w dobie zaostrzających się przepisów prawa i wzrastającej świadomości społeczeństwa w sprawy środowiska. W dalszej części artykułu, będą mogli Państwo dowiedzieć się więcej na temat normy ISO 14001:2015 i przykładowych korzyści płynących z jej wdrożenia w przedsiębiorstwie.

Norma ISO 14001:2015 jest  zbiorem przepisów dotyczących organizacji Systemu Zarzadzania Środowiskowego, który organizacja może wykorzystać, aby poprawić środowiskowe efekty swojej działalności, a także zminimalizować koszty. Norma jest przeznaczona dla wszystkich typów organizacji zamierzających zarządzać swoimi obowiązkami dotyczącymi środowiska w sposób systematyczny, niezależnie od jej rozmiaru, typu czy charakteru. Kładzie ona nacisk na sprawniejszą komunikację, osiągnięcie zamierzonych wyników systemu zarządzania środowiskowego stanowiącego wartość dla samego środowiska, organizacji i jej stron zainteresowanych. Zamierzone wyniki systemu zarządzania środowiskowego zgodne z określoną polityka środowiskową organizacji obejmują: poprawę środowiskowych efektów działalności, wypełnienie zobowiązań dotyczących zgodności oraz osiągnięcie celów środowiskowych. 

Wdrożenie w przedsiębiorstwie normy środowiskowej niesie ze sobą wiele pozytywnych korzyści. Z pewnością do jednej z głównych zalet wdrożenia w firmie standardu normy ISO 14001 to wyróżnienie marketingowe mające wpływ na poprawę wizerunku organizacji w oczach przyszłych klientów, inwestorów, kontrahentów a także przedstawicieli informacji publicznej nie tylko na rynku lokalnym ale również i międzynarodowym. Posiadanie wdrożonej normy środowiskowej może również usprawnić współpracę oraz polepszyć stosunki ze społeczeństwem ale także z jednostkami kontrolującymi jak np.: WIOŚ, Sanepid, Urzędy Miast/ Gmin i wiele innych.  Certyfikat zgodności z normą ISO 14001 zwiększa szansę przedsiębiorstwa na odniesienie pozytywnego wyniku w prowadzonych przetargach finansowanych ze środków budżetowych i unijnych z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska.

Norma środowiskowa umożliwia przedsiębiorcom zapewnienie zrównoważonego rozwoju firmy przy ciągle rosnących wymaganiach środowiskowych, zmniejsza oddziaływanie środowiskowe na pracowników i otoczenie firmy, a także zapewnia zgodność z przepisami prawa z zakresu ochrony środowiska, dzięki czemu uzyskanie różnego rodzaju pozwoleń i zatwierdzeń staje się łatwiejsze. Posiadanie systemu zarządzania środowiskowego ma korzystny wpływ na korzyści ekonomiczne w przedsiębiorstwie: przyczynia się do redukcji kosztów oraz oszczędności energii poprzez racjonalne gospodarowanie surowcami, zmniejsza koszty usuwania odpadów i zanieczyszczeń poprzez racjonalną gospodarkę odpadami, ogranicza także skutki wystąpienia potencjalnych awarii środowiskowych.

Należy pamiętać, że wdrożenie normy środowiskowej ISO 14001:2015 w przedsiębiorstwie pomimo szeregu korzyści jakie ze sobą niesie a także optymalizacji większości kosztów, może skutkować również poniesieniem dodatkowych kosztów takich jak:

  • Koszty finansowe wynikającymi z wdrożenia systemu w przedsiębiorstwie oraz certyfikacji;
  • Obowiązek przeprowadzania stałych auditów wewnętrznych oraz zewnętrznych weryfikujących sprawność systemu;
  • Obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji pracowników;
  • Zwiększenie biurokracji w przedsiębiorstwie.

WISO GROUP SP. z o.o. jako zespół ekspertów ds. systemów zarządzania środowiskowego posiada wieloletnie doświadczenie zdobywane w różnych sektorach rynku, posiada instrumenty służące pokonywaniu problemów napotkanych w organizacjach, stawiając sobie za cel nieustanny rozwój. Nasze doświadczenie pozwala nam wyjść naprzeciw oczekiwaniom nawet najbardziej wymagającym klientom. Mamy bowiem w swoim portfolio zadowalającą współpracę z największymi firmami w Polsce. Zachęcamy Państwa do poznania naszych usług wdrożeniowych których owocem jest nie tylko pewność uzyskania certyfikatu, ale także znaczące poprawienie wydajności swoich procesów z dbałością o ochronę środowiska.