Norma ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 JUŻ JEST!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że 12 marca 2018 roku decyzją International Organization for Standardization (ISO) została przyjęta długo oczekiwana przez strony zainteresowane norma międzynarodowa ISO 45001:2018 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Zespół WISO Group stale monitorował postęp prac nad niełatwym procesem opiniowania pierwszej międzynarodowej normy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jaką jest ISO 45001:2018, prowadząc równolegle w tym zakresie szkolenia i doradztwo przygotowujące zainteresowane organizacje na zmiany, które mają na celu ujednolić podejście firm do tworzenia bezpiecznych warunków BHP bez względu na ich położenie geograficzne i kontekst prawny obowiązujący na ich terenie.

Biorąc pod uwagę, że nowy standard ISO 45001:2018 ma zastąpić dotychczasową normę OHSAS 18001:2007, opracowaną przez brytyjską grupę OHSAS Projekt Group należy wciąć pod uwagę, że certyfikaty wydane na zgodność z normą OHSAS 18001:2007 utracą swoją ważność po trzech latach od formalnego opublikowania jej międzynarodowego odpowiednika.

Organizacje posiadające wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy na podstawie polskiej normy PN-N-18001:2004 na dzień dzisiejszy nie obowiązuje trzyletni okres przejściowy. Zachęcamy jednak wszystkie organizacje do rozważenia decyzji przejścia na nową normę międzynarodową ISO 45001:2018, zważywszy, iż cechuje ją świeże spojrzenie na sposób zarządzania bhp, którego brakuje w jej starszych o ponad dekadę standardach przywołanych powyżej.

Organizacje zainteresowane szkoleniami i doradztwem w zakresie różnic pomiędzy normą ISO 45001:2018, a jej dotychczasowymi odpowiednikami zachęcamy, do skorzystania z naszych usług, biorąc pod uwagę, iż posiadane przez naszych trenerów doświadczenia wynikają przedsiębiorstw wymagających żelaznej i jednocześnie racjonalnej dyscypliny w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków BHP.

Prowadzimy profesjonalne szkolenia z zakresu standardu ISO 45001:2018 na podstawie, których uczestnicy mogą uzyskać certyfikat poświadczający nabycie uprawnień do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania BHP wg normy ISO 45001:2018.

W imieniu międzynarodowych jednostek certyfikujących prowadzimy także szkolenia dla Auditorów Wiodących Systemu Zarządzania BHP wg normy ISO 45001:2018.