Fundusze Unijne

//wiso.pl/wp-content/uploads/2017/06/FE-fundusze.jpg

Środki finansowe pochodzące z funduszy unijnych mają w znaczący sposób przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości, wzmacniania konkurencyjności działających firm i większego wykorzystania potencjału ludzkiego.
Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich i programów krajowych. Opracowany przez nas proces wsparcia firm zakłada realizację indywidualnej strategii, dostosowanej do Państwa bieżącej sytuacji.

Doradztwo zakłada współpracę w zakresie pełnego cyklu OD POMYSŁU DO DOTACJI, w tym szczególnie:

 • wybór najlepszej ścieżki rozwoju,
 • doradztwo w zakresie przeznaczenia planowanego wsparcia,
 • wybór odpowiedniego programu i konkursu,
 • przygotowanie biznesplanu,
 • kompleksowe wypełnienie dokumentów aplikacyjnych (wniosku i złączników),
 • doradztwo w zakresie doboru i określenia wartości wskaźników,
 • rozliczenie dotacji,
 • pozostałe doradztwo w okresie trwałości.

Naszym celem nie jest jedynie uzyskanie wsparcia finansowego, lecz również utrzymanie stałych relacji biznesowych, opartych na wykorzystaniu praktycznych narzędzi wspomagających zarządzanie.

Dotacje na Doradztwo

Wdrażanie ISO

W ramach programu wsparciem mogą zostać objęte przedsięwzięcia służące zwiększeniu dostępności do wysokiej jakości, specjalistycznych usług doradczych dostosowanych do potrzeb mikro, małych i średnich firm.

Wsparcie można przeznaczyć na zakup specjalistycznych usług prorozwojowych zgodnie ze zdiagnozowanym zapotrzebowaniem przedsiębiorstwa. Usługi te mogą dotyczyć projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego, w tym również uzyskiwania certyfikatów z zakresu zarządzania jakością ISO 9001:2015 i zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015.

Oferujemy Państwu przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursów, przeprowadzenie wdrożenia lub doskonalenia systemów oraz rozliczenie dotacji.

Dotacje na wdrożenia i doskonalenia systemów zarządzania ISO
Wsparcie
do 20 000 PLN
Poziom dofinansowania 90%

Dotacje na Szkolenia

//wiso.pl/wp-content/uploads/2017/06/FE-szkolenia.jpg

W ramach programów pomocowych na szkolenia mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mają możliwość uzyskania wsparcia na podniesienie kompetencji i kwalifikacji kadr. Przedsiębiorcy, po przeanalizowaniu potrzeb rozwojowych pracowników i własnych mogą starać się o sfinansowanie odpowiednich szkoleń dla siebie i swojej kadry.

Dotacje można uzyskać na:

 • szkolenia, kursy i studia podyplomowe,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu szkolenia,
 • inne przeznaczenie szkoleniowe.

Dotacje na szkolenia przyznawane są Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) i Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) dla poszczególnych województw.

Oferujemy Państwu przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursów, przeprowadzenie szkolenia oraz rozliczenie dotacji.

Dotacje m.in. na:
kursy, szkolenia i studia podyplomowe
Wsparcie
do 12 000 PLN na pracownika
Poziom dofinansowania:
od 50% do 100%