lean-management przy wdrożenieiu iso-9001

Dlaczego podczas wdrożenia normy ISO 9001 warto inspirować się Lean management?

Organizacje w dzisiejszych czasach często zadają sobie pytanie „Czy się zmieniać?”, a w następstwie „Jak się zmieniać wobec towarzyszącej dynamiki na rynku?”. Bardzo trafionym rozwiązaniem tych problemów okazuje się wdrożenie wymagań normy ISO 9001 z równoległym lub w pełni odrębnym wdrożeniem metody Lean management.

Jedną z najskuteczniejszych koncepcji zarządzania jakością jest Lean Management, dlatego wiele podmiotów decydując się na wdrożenie wymagań normy ISO 9001 równolegle podejmując decyzję o wdrożeniu Lean Management. Lean okazuje się trafionym sposobem na znalezienie nowych źródeł większej efektywności w firmach. Jednakże, należy pamiętać, że metoda ta występuje w organizacjach także jako osobna, samodzielna koncepcja zarządzania, co oznacza, że nie jest wdrażana przez podmioty wyłączenie w połączeniu z systemem zarządzania jakością.

Lean w zależności od branży, w której jest wdrażany i w ramach której dostosowuje się jego wymagania przybiera różne nazewnictwo np.: w sektorze usług – lean service, w przemyśle i produkcji – lean production, w służbie zdrowia – lean healthcare, itd. Celem metody Lean Management jest przystosowanie organizacji do sytuacji panującej na rynku poprzez dogłębne zmiany w przedsiębiorstwie i jej funkcjonowaniu. Lean Management to znaczne ograniczenie zasobów (ludzkich, nakładów inwestycyjnych, powierzchni, czasu itp.) niezbędnych do produkcji/świadczenia usług z towarzyszącym skupieniem na maksymalizacji wykorzystania środków oraz dopasowaniu firmy do warunków rynkowych. W związku z tym w dobie dzisiejszych czasów organizacje metodę lean potocznie nazywają szczupłym (odchudzonym) zarządzaniem.

Metoda ta znajduje miejsce wśród nowych koncepcji zarządzania organizacją. Jej istotą jest sukcesywne likwidowanie marnotrawstwa w celu poprawy ekonomiki danej organizacji. Jej charakter podobnie jak charakter norm ISO można określić jako uniwersalny, dzięki czemu możliwa jest implementacja rozwiązań inspirowanych Lean w każdej organizacji. Zasadniczą przesłanką Lean Management jest minimalizacja lub całkowita eliminacja, a w przyszłości unikanie wszelkiego rodzaju marnotrawstwa. Osiąga się to dzięki racjonalizowaniu procesów w przedsiębiorstwie oraz racjonalizowaniu jego relacji z otoczeniem.

Wdrażając rozwiązania zgodne z Lean Management (bez względu na fakt, czy metoda ta jest wdrażana samodzielnie, czy też w połączeniu z innymi wymaganiami, np. normy ISO 9001) organizacja osiąga wiele korzyści, m.in.:

  • wzrost produktywności;
  • wzrost efektywności pracy osób zatrudnionych (większa wydajność pracy);
  • niższe koszty wytwarzania wyrobu / świadczenia usługi;
  • wzrost jakości wyrobów / świadczonych usług;
  • wzrost zdolności konkurencyjnej;
  • wzrost zadowolenia i motywacji pracowników;
  • utożsamianie się pracowników z sukcesami firmy.

Koncepcja Lean Management na stałe „zagościła” we współczesnych organizacja ukierunkowanych na rozwój oraz myślenie o efektywnym zarządzaniu. Należy zauważyć, że coraz liczniejsza grupa organizacji biznesowych może pochwalić się sukcesem udanego wdrożenia Lean Management także w Polsce. Stanowi to potwierdzenie, że Lean w sposób skuteczny usprawnia funkcjonowanie organizacji oraz eliminuje marnotrawstwo dzięki zastosowaniu różnych, dostępnych uzupełniających narzędzi.

WISO GROUP posiada doświadczenie we wdrażaniu systemów zarządzania opartych na normie ISO 9001, jak i również rozwiązań zgodnych z koncepcją Lean Management. Zapytaj nas o szczegóły.