Cykl PDCA

Cykl PDCA jako fundament systemów zarządzania opartych na normach ISO.

Cykl PDCA stanowi podstawę podejścia, które jest fundamentem systemów zarządzania ISO. Został opracowany przez Williama Edwardsa Deminga i oznacza koncepcję: Planuj – Wykonaj – Sprawdź – Działaj (z ang. Plan – Do – Chech – Act). Wdrożenie w przedsiębiorstwie koncepcji opartej na cyklu PDCA ułatwia organizacjom prawidłowe i efektywne zarządzanie, a dzięki temu bieżące spełnianie ewoluujących  potrzeb stron zainteresowanych, w tym w szczególności zdefiniowanych przez klienta.

Cykl PDCA zwany również cyklem lub modelem ciągłego doskonalenia można przedstawić następująco:

  1. PLANUJ – jako pierwszy krok należy określić cele oraz sposób działania, który umożliwi ich osiągnięcie.
  2. WYKONAJ – oznacza realizację wcześniej zaplanowanych celów oraz działań.
  3. SPRAWDŹ – skupia się na badaniu/monitorowaniu wyników wdrożonych działań oraz stopnia realizacji zaplanowanych celów.
  4. DZIAŁAJ – podjęcie działań doskonalących.

W normie PN-EN ISO 9001:2015 w punkcie 0.3.2 stwierdzono: „Cykl PDCA może być stosowany do wszystkich procesów i do systemu zarządzania jakością jako całości.” Natomiast norma PN-EN ISO 14001:2015 stwierdza: „Model PDCA jest iteracyjnym procesem wykorzystywanym przez organizację do osiągnięcia ciągłego doskonalenia”. Model ten znalazł swoje zastosowanie także w innych normach ISO takich jak: ISO 45001 oraz ISO 27001. We wszystkich przypadkach model odnosić się może zarówno do konkretnego procesu, jak i mieć zastosowanie w ujęciu całościowym, tj. całego systemu zarządzania.

Koncepcja oparta na cyklu PDCA podobnie jak systemy zarządzania oparte na normach ISO mobilizuje organizacje do ciągłej poprawy swoich procesów, ze szczególnym wskazaniem na postępowość, której oczekiwanym rezultatem jest permanentna poprawa wyników w każdym aspekcie zarządzania. Ważnym jest, że cykl Deminga ma charakter uniwersalny i jego wdrożenie jest możliwe w każdej organizacji bez względu na jej dziedzinę działalności, wielkość, czy lokalizację. Najważniejszymi determinantami sukcesu podczas wdrożenia są konsekwencja i systematyka. Organizacja chcąc uzyskać zamierzony efekt nie powinna pominąć żadnego z czterech opisanych etapów. W innym wypadku Koło zostanie przerwane, a w konsekwencji nie zostaną uzyskane oczekiwane efekty.

Wszystkich, którzy chcą zgłębić swoją wiedzę z zakresu metody PDCA i innej problematyki dotyczącej zarządzania organizacją zachęcamy do udziału w szkoleniach. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń realizowanych przez WISO GROUP Sp. z o.o.