Certyfikaty na zgodność z ISO 50001:2011 stracą ważność z dn. 31.08.2021

Szanowni Państwo,

na podstawie wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) komunikatu nr 268 z dn. 06.12.2018 pragniemy poinformować, że wszystkie certyfikaty potwierdzające zgodność z wymaganiami normy ISO 50001:2011 stracą swą ważność z dniem 31.08.2021 (dotyczy to wszystkich certyfikatów, których pierwotny termin upłynięcia ważności wyznaczono po 31.08.2021). W tym dniu dobiega końca ustalony przez PCA trzyletni okres przejścia, w ramach którego organizacje powinny dostosować funkcjonujące systemy zarządzania energią do nowych wymagań normy tj. ISO 50001:2018.

Organizacje chcące utrzymać ważność certyfikatu potwierdzającego zgodność funkcjonującego systemu zarządzania energią powinny poddać się ocenie (audit) z ramienia jednostki certyfikującej, która potwierdzi dostosowanie systemu do wymagań nowej edycji normy, czyli ISO 50001:2018. Wówczas dalsza ważność certyfikatu będzie uwarunkowana jedynie uzyskaniem pozytywnej oceny z auditu.

WISO GROUP Sp. z o.o. świadczy usługi dostosowania funkcjonującego w organizacji systemu zarządzania energią (lub zintegrowanego systemu zarządzania) do nowych wymagań normy ISO 50001:2018. W chwili obecnej zakończyliśmy cykl szkoleń z zakresu nomy ISO 50001:2018 dla jednej z największych spółek w Polsce. W wachlarzu swoich usług posiadamy szereg szkoleń związanych z nową normą ISO 50001 oraz przeprowadzamy kompleksowe wdrożenia Systemu Zarządzania Energią, jak również Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Wdrożenia te mogą być prowadzone na podstawie dotychczas opracowanych przez organizację rozwiązań lub realizowane od podstaw. Dzięki temu możliwe będzie kompleksowe dostosowanie organizacji do wymagań normy ISO 50001, także w przypadku, kiedy organizacja dotychczas nie pracowała w oparciu o wymagania żadnej z norm ISO.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą WISO GROUP: szkoleń ISO, wdrożeń ISO, wsparcia w systemach zarządzania oraz auditów wewnętrznych. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, zapraszamy również do kontaktu.