Auditornia

Zarządzanie jakością w sektorze ochrony zdrowia

Przed menedżerami podmiotów opieki zdrowotnej współcześnie stoją liczne wyzwania. Dlatego też świadomość i wiedza menedżerów oraz funkcjonujący w organizacji system zarządzania wymaga stałego doskonalenia. Zobacz jakim problemom sprostasz dzięki wdrożeniu systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 w podmiocie leczniczym.

BHP w gospodarce odpadami komunalnymi

W gospodarowaniu odpadami komunalnymi bardzo ważnym aspektem jest ich odzysk, nie mniej jednak ważną rolę odgrywa również bezpieczeństwo i higiena pracy. Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy zostały szczegółowo opisane w Dziale X Kodeksu Pracy (Dz.U.1974 Nr 24 poz. 141). Regulacje w nim zawarte opisują w sposób ogólny obowiązki pracodawcy, […]

Czym jest System Ekozarządzania i auditu EMAS?

Posiadasz certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego na zgodność z wymaganiami normy ISO 14001? Świetnie! Jest to bowiem idealna podstawa do wprowadzenia w Twojej Organizacji Systemu Ekozarządzania i auditu EMAS, dzięki któremu dołączysz do elitarnego grona Organizacji, które prowadzą swoją działalność zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, a także zyskasz szereg korzyści i ulg regulacyjnych