Auditornia

Dlaczego podczas wdrożenia normy ISO 9001 warto inspirować się Lean management?

Organizacje w dzisiejszych czasach często zadają sobie pytanie „Czy się zmieniać?”, a w następstwie „Jak się zmieniać wobec towarzyszącej dynamiki na rynku?”. Bardzo trafionym rozwiązaniem tych problemów okazuje się wdrożenie wymagań normy ISO 9001 z równoległym lub w pełni odrębnym wdrożeniem metody Lean management. Jedną z najskuteczniejszych koncepcji zarządzania jakością […]

Baza danych o odpadach (BDO)

Przedsiębiorco, jeśli do dnia dzisiejszego nie złożyłeś wniosku do Marszałka Województwa zgłoś się do Nas! Pomożemy Ci w wypełnieniu wniosku do wpisu w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, który następnie należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim.

Zarządzanie jakością w sektorze ochrony zdrowia

Przed menedżerami podmiotów opieki zdrowotnej współcześnie stoją liczne wyzwania. Dlatego też świadomość i wiedza menedżerów oraz funkcjonujący w organizacji system zarządzania wymaga stałego doskonalenia. Zobacz jakim problemom sprostasz dzięki wdrożeniu systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 w podmiocie leczniczym.

BHP w gospodarce odpadami komunalnymi

W gospodarowaniu odpadami komunalnymi bardzo ważnym aspektem jest ich odzysk, nie mniej jednak ważną rolę odgrywa również bezpieczeństwo i higiena pracy. Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy zostały szczegółowo opisane w Dziale X Kodeksu Pracy (Dz.U.1974 Nr 24 poz. 141). Regulacje w nim zawarte opisują w sposób ogólny obowiązki pracodawcy, […]