baza danych o odpadach

Baza danych o odpadach (BDO)

Przedsiębiorco, jeśli do dnia dzisiejszego nie złożyłeś wniosku do Marszałka Województwa zgłoś się do Nas! Pomożemy Ci w wypełnieniu wniosku do wpisu w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, który następnie należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim.

Baza Danych o Odpadach – BDO została uruchomiona 24 stycznia 2018 roku. Pod adresem www.bdo.mos.gov.pl dostępny jest pierwszy element, którym jest rejestr przedsiębiorców. Wojewódzkie Urzędy Marszałkowskie zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 i z 2017 r. poz. 2422) zobowiązani są do uzupełniania rejestru. Celem utworzenia Rejestru – BDO ma służyć organom administracji państwowej czy inspekcji ochrony środowiska, jak również przedsiębiorcom poprzez zastąpienie obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów.

Wnioski do bazy BDO do dnia 24 lipca 2018 roku powinno złożyć co najmniej kilkadziesiąt tysięcy firm zajmujących się min.:

  • wprowadzaniem baterii i akumulatorów,
  • wprowadzaniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • producentów oraz wprowadzających na terytorium kraju: produkty w opakowaniach, opony, oleje i preparaty smarowe,
  • podmioty wytwarzające odpady zobligowane do prowadzenia ewidencji odpadów (niezobowiązane do posiadania pozwolenia zintegrowanego czy pozwolenia na wytwarzanie odpadów).

Podstawą do dokonania wpisu jest złożenie przez podmiot wniosku w formie papierowej, którego wzór określony został w załączniku 1 i 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017r.  w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. poz. 2458). Formularze są również dostępne na stronie internetowej https://bdo.mos.gov.pl/web/wnioski-do-pobrania w formie dokumentu edytowalnego.

Marszałek Województwa, dokonując wpisu do rejestru, nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy składający się z 9 cyfr arabskich wygenerowanych przez system informatyczny, równocześnie tworząc konto indywidualne w bazie BDO. Otrzymany przez podmiot numer rejestrowy powinien być umieszczany na kartach ewidencji i przekazania odpadów przez wszystkie podmioty prowadzące ewidencję odpadów.

Wraz z niedotrzymaniem obowiązku wpisu do Rejestru BDO, wykonywana działalność prowadzona jest nielegalnie, za co zgodnie z art. 194 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 i z 2017 r. poz. 2422) grożą administracyjne kary pieniężne w wysokości od 1 000 do 1 000 000 zł.

Przedsiębiorco, jeśli do dnia dzisiejszego nie złożyłeś wniosku do Marszałka Województwa zgłoś się do Nas! Pomożemy Ci w wypełnieniu wniosku do wpisu w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, który następnie należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim.

Więcej informacji dotyczących specyfiki naszej firmy znajdziecie Państwo w zakładce o fimie.