Audit czy kontrola? Pojęcia, które często przyprawiają przedsiębiorców o zawrót głowy

Wdrażając Systemy Zarządzania ISO w przedsiębiorstwie, często mierzymy się z koniecznością przeprowadzenia auditu wewnętrznego. Punkt 9.2 znowelizowanych norm systemów zarządzaniatakich jak ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2017, ISO 45001:2018 czy ISO 50001:2018 określa nam ramy jakie powinien obejmować audit wewnętrzny. Tak więc z normy, dowiemy się, że organizacja powinna przeprowadzać audity wewnętrzne w zaplanowanych odstępach czasu, w celu uzyskania informacji o tym, czy system zarządzania jest zgodny z wymaganiami prawnymi oraz własnymi które narzuciła na siebie organizacja, a także wymaganiami danej normy międzynarodowej do której należą normy systemu ISO. Ponadto organizacja powinna również zaplanować program auditów określający częstotliwość, kryteria oraz metody przeprowadzanych audytów, a także dobrać auditorów zapewniających obiektywność i bezstronność procesu auditu.Aby poznać różnicę dotyczące przeprowadzania auditu i kontroli warto w pierwszej kolejności poznać ich definicję a więc zaczynamy:

Audit wewnętrzny to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej ocenie, w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu, prowadzony przez samą organizację lub w jej imieniu przez stronę zewnętrzną.

Kontrola to nadzór nad kimś lub nad czymś, zestawienie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, przeprowadzany wyłącznie przez osoby bądź instytucje zewnętrzne.

Cechami łączącymi audit i kontrolę są z pewnością elementy, które muszą być spełnione, aby powstała niezgodność, tj: musi istnieć określone wymaganie, musi ono nie być spełnione, a także muszą istnieć na to dowody.

Najczęściej w obu przypadkach powstaje dokument – raport z auditu/ kontroli. Często również pracownicy organizacji mają podwyższone odczucie stresu.

Co wyróżnia audit?

 • – Nastawienie na poszukiwanie dowodów zgodności
 • – Podejście oparte na reprezentatywnych próbkach
 • – Skupienie uwagi na błędach i mocnych stron w procesie
 • – Bez auditów organizacja może funkcjonować poprawnie
 • – Zawsze jest zapowiedziany i posiada określone ramy czasowe
 • – Niezgodność nie powinna dążyć do znalezienia winnego i jego ukarania
 • – Niezgodność zawsze należy rozpatrywać w kategorii zidentyfikowania jej przyczyny
 • – Może być realizowany wyłącznie przez osobę mającą odpowiednie przeszkolenie

Co wyróżnia kontrolę?

 • – Nastawienie na poszukiwanie dowodów niezgodności
 • – Podejście oparte na wielu próbkach
 • – Skupienie uwagi na błędach ludzkich
 • – Bez kontroli organizacja może funkcjonować niepoprawnie
 • – Może być niezapowiedziana i nie musi mieć określonych ram czasowych
 • – Niezgodność może być warunkiem postępowania dyscyplinarnego
 • – Usunięcie niezgodności zazwyczaj traktowane jest za wystarczające
 • – Może być realizowana przez osoby nie posiadające przeszkolenia

WISO GROUP Sp. z o.o. jako zespół ekspertów ds. systemów zarządzania dzięki progresywnemu nastawienia na rozwój zawodowy, posiada instrumenty służące pokonywaniu problemów napotkanych w organizacjach, stawiających sobie za cel nieustanny rozwój. Nasze doświadczenia z różnych sektorów rynku, pozwalają nam skutecznie usprawniać każdą organizację, bez względu na jej kontekst i wielkość. Mamy bowiem w swoim portfolio zadowalającą współpracę z największymi firmami w Polsce. Zachęcamy Państwa do poznania naszych usług wdrożeniowych, których owocem jest nie tylko pewność uzyskania certyfikatu, ale także znaczące poprawienie wydajności swoich procesów na https://wiso.pl/.